Biznes Gospodarka Wiadomości

100 mln zł na poprawę bezpieczeństwa na drogach

Jak podaje serwis gov.pl

Poprawa bezpieczeństwa pieszych, ograniczenie nadmiernej prędkości oraz edukacja dzieci to główne cele konkursu organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Nabór skierowany do samorządów ruszy już na początku 2022 roku. Około 100 mln zł z funduszy unijnych zostanie zainwestowane między innymi w nowe przejścia dla pieszych, balustrady, progi zwalniające, wyświetlacze czasu i prędkości czy miasteczka rowerowe. O konkursie poinformował dziś minister Waldemar Buda podczas 1. Urodzin Polskiego Radia Kierowców w Starej Wsi /k. Nadarzyna. W wydarzeniu udział wziął premier Mateusz Morawiecki.

Konkurs „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” ma dwa główne cele. Jednym z nich jest doposażenie przejść dla pieszych w miejscach o największej liczbie wypadków oraz w okolicy budynków publicznych, taki jak: szkoły, przychodnie zdrowia czy dworce. Drugie zadanie naboru to wprowadzenie w szkołach rozwiązań z zakresu edukacji komunikacyjnej, których głównym celem będzie nauka bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym bez konieczności opuszczania placówki. Czas na realizacje projektów samorządy będą miały do konca czerwca 2023 roku. Wnioski będzie przyjmowało Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Musimy szczególnie pamiętać o pieszych, którzy są narażeni na poważniejsze konsekwencje już przy prędkościach pojazdu rzędu 20-30 km/h, a w zderzeniu z rozpędzonym samochodem nie mają żadnych szans. Dlatego postanowiliśmy przeznaczyć 100 mln zł na konkurs, który ma podnieść ich bezpieczeństwo na drogach. Liczymy, że połączenie działań edukacyjnych z doposażeniem lub budową nowych przejść dla pieszych przyczyni się do kompleksowej poprawy bezpieczeństwa

– podkreślał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Jak wskazał wiceszef w resorcie funduszy i polityki regionalnej konkurs skierowany jest do samorządów, co stanowi wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom.

Nie będzie limitu maksymalnej wielkości wniosku. Wysokość dofinansowania z UE to do 85 procent kosztów kwalifikowalnych.

Samorządy będą mogły otrzymać fundusze na między innymi:

 • wyznaczanie przejść dla pieszych, oznakowanie,
 • wyniesienie przejścia dla pieszych lub/i przejazdu dla rowerzystów,
 • azyl dla pieszych,
 • ogrodzenie/balustrada,
 • próg wyspowy, płytowy, listwowy,
 • wyświetlacz prędkości,
 • wyświetlacz czasu (tzw. „sekundnik”),
 • miasteczko rowerowe stacjonarne,
 • miasteczko rowerowe mobilne,
 • symulator roweru (z wymiennym modułem: UTO, hulajnoga elektryczna – urządzenie przeznaczone do użytkowania w placówkach),
 • trenażer czasu reakcji (urządzenie przeznaczone do sprawdzania i podnoszenia sprawności w zakresie czasu reakcji na bodźce świetlne i obserwację otoczenia),
 • symulator zderzenia (symulator pozoruje uderzenie czołowe pojazdu w stałą, nieruchomą przeszkodę z prędkością 6-10 km/h),
 • symulator przejścia dla pieszych – urządzenie przeznaczone do użytkowania w placówkach szkolących dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych.

Konkurs będzie II etapem działań prowadzonych w ramach Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczania nadmiernej prędkości pojazdów oraz edukacji dzieci w szkołach.

You may also like