Biznes Edukacja Gospodarka Informacje Wiadomości

2,5 miliona złotych na upowszechnianie Strzelectwa

Jak podaje serwis GOV.pl

Rozpoczął się nabór wniosków na ogólnopolskiego operatora Programu Upowszechniania Strzelectwa- edycja 2022.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków, którego celem jest wyłonienie ogólnopolskiego operatora Programu Upowszechniania Strzelectwa. Kwota do rozdysponowania w naborze to ponad 2,5 miliona złotych. Nowy model systemowego wsparcia organizacji strzeleckich zajęć sportowych skierowany jest do młodzieży od 18. do 26. roku życia.

– Strzelectwo jako sport uczy koncentracji, samodyscypliny i poszanowania zasad fair play, dając jednocześnie możliwość swoistego poczucia adrenaliny. Uniwersalność strzelectwa polega na tym, że dobrym zawodnikiem można być niezależnie od wieku, płci oraz sprawności fizycznej. Z tego też względu jestem zadania, że sport ten powinien znaleźć stałe miejsce w procesie edukacyjnym młodego pokolenia Polaków. Tegoroczna edycja programu ma charakter pilotażu, co pozwoli nam na oszacowanie skali zainteresowania oraz na rzetelną ocenę zakresu programu pod kątem jego możliwych modyfikacji w następnych latach – mówi minister Kamil Bortniczuk.

 

Nabór wniosków

Wnioski w naborze można składać do 27 maja br., a ich rozpatrzenie nastąpi do 22 czerwca br. Kwota do rozdysponowania w naborze wynosi 2 591 755 zł.

Cele Programu Upowszechniania Strzelectwa

  • popularyzacja strzelectwa wśród młodzieży,
  • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowych dla młodzieży,
  • upowszechnianie postaw proobronnych wśród młodzieży,
  • stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych,
  • stworzenie warunków do optymalizacji wykorzystania lokalnej infrastruktury strzeleckiej.

Program Upowszechniania Strzelectwa
Program stanowi narzędzie wspierające szeroko rozumiane działania aktywizacyjne implementowane wśród młodzieży. Dzięki stosownym założeniom realizacyjnym uczestnicy zajęć będą mieli możliwość poznania elementarnych zasad strzeleckich.

Wiąże się to bezpośrednio z edukacją historyczną oraz uczestnictwem w zorganizowanym szkoleniu sportowym. Zadanie będące przedmiotem dofinansowania polega na wyłonieniu operatora programu, realizującego go z wykorzystaniem struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej prowadzą działania w zakresie upowszechniania strzelectwa sportowego (na postawie licencji wydanej przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego) oraz prowadzą formalnie zarejestrowaną działalność przez co najmniej rok.

Strzelectwo dla pełnoletniej młodzieży szkolnej oraz dla każdego dorosłego Polaka

Warto podkreślić, że Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację programu upowszechniania strzelectwa w Polsce przeznaczy w 2022 łącznie 5 mln zł, z czego:

  • 2,5 mln zł na upowszechnianie strzelectwa sportowego i kompetencji strzeleckich wśród pełnoletniej młodzieży szkolnej – od momentu ukończenia 18 r.ż. do 26 r.ż. (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),
  • 2,5 mln zł na upowszechnianie strzelectwa i kompetencji strzeleckich dla każdego dorosłego Polaka w wieku powyżej 26 lat (środki z budżetu państwa) – o publikacji tej części programu Ministerstwo poinformuje w osobnym komunikacie.

Więcej informacji o naborze na operatora Programu Upowszechniania Strzelectwa w naszym Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2022-r-programu-upowszechniania-strzelectwa–wylonienie-ogolnopolskiego-operatora2

Więcej informacji o programie strzeleckim: https://www.gov.pl/web/sport/minister-kamil-bortniczuk-zapowiedzial-nowy-program-upowszechniania-strzelectwa-w-polsce

You may also like