Biznes Edukacja Gospodarka Informacje Polityka Wiadomości

52 uczelnie otrzymają ponad 34 mln zł w ramach projektu operacyjnego

Jak podaje serwis Gov.pl

52 uczelnie otrzymają ponad 34 mln zł w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zostaną one przeznaczone na wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Dodatkowe środki dla uczelni

W ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” szkoły wyższe z całego kraju otrzymają wsparcie na realizację 52 projektów. Łączna suma przyznanych środków to 34 392 392,01 zł.

Największe wsparcie otrzymała Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (993 641,00 zł). Blisko 1 mln zł trafi także do Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu (978 510,00 zł) i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (977 470,00 zł). Ponad 900 tys. zł otrzymają: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (933 293,73 zł), Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza (923 288,95 zł), Politechnika Białostocka (918 498,00 zł), Politechnika Gdańska (917 482,80 zł), Uniwersytet Łódzki (912 580,00 zł) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (900 426,00 zł).

„Doskonałość dydaktyczna uczelni” POWER

Celem projektu jest doskonalenie zdolności instytucjonalnej uczelni i kompetencji dydaktycznych kadr. Realizacja programu przyczynia się do wdrażania zmian w uczelni, m.in. w zakresie zarządzania procesem dydaktycznym i jakością kształcenia, jak również do rozwoju kadry dydaktycznej, dydaktyczno-naukowej i wspierającej proces dydaktyczny.

Projekt „Doskonałość dydaktyczna uczelni” jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

You may also like