Biznes Edukacja Ekologia Gospodarka Informacje Wiadomości

Odnawialna, zielona energia elektryczna (OZE)

Każdy z nas ma wpływ na to jak będzie wyglądał nasz współczesny czas bez lansowanej w  XIX i XX wieku kapitalistycznej koncepcji rozwoju nastawionej głównie na zysk, zaniedbującej przy tym całkowicie ochronę przyrody i zasoby naturalne. Przyjazne naturze technologie i czyste spalanie bez emisji pyłów i dwutlenku węgla to świat o którym dla przyszłych pokoleń powinniśmy pomyśleć już dziś.

Czym jest? 

Zielona energia elektryczna w potocznym języku oznacza w 100% energię pochodzącą z instalacji wytwarzających elektryczność ze źródeł odnawialnych, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w relatywnie krótkim czasie i – co najważniejsze nie niszczy przyrody. Zaliczamy  do nich słońce, wiatr, rzeki i fale morskie oraz biomasę, biogaz, biopłyny i biopaliwa. Kiedy energię elektryczną wytwarzamy w elektrowniach wykorzystujących te źródła energii, automatycznie wytwarza się mniej substancji trujących, dwutlenku węgla i nie pozostawia się żadnych toksycznych odpadów, jak to ma miejsce w przypadku energii jądrowej. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest zatem bardziej przyjazne dla środowiska, a produkowana energia elektryczna nazywana jest zieloną energią elektryczną.

Jedną z najbardziej znanych organizacji, integrujących kwestie środowiskowe, edukujących w zakresie ekologii jest PROGRAM CZYSTA POLSKA.

Transformacja energetyczna w związku z postępującą gęstością zaludnienia na świecie oraz malejącymi zasobami paliw kopalnianych jest niezwykle istotna nie tylko ze względów ekonomicznych, ale też ekologicznych, ponieważ od niej zależy przyszłość naszej planety i naszych dzieci.

Zielona energia oznacza przede wszystkim stworzenie takich systemów wytwarzania energii, które korzystają w sposób zrównoważony ze źródeł odnawialnych.

Już nasi pradziadowie pozyskiwali energię z wiatraków i młynów wodnych, wykorzystujących siły natury do mielenia zboża. Palili w piecach drewnem oraz wykorzystywali biomasę jako karmę dla zwierząt.

Farmy wiatrowe, elektrownie falowe oraz pola słoneczne w najbardziej nasłonecznionych regionach na ziemi wyznaczają przyszłość energetyczną. Istotny jest również fakt, że technologia wytwarzania zielonej energii będzie coraz bardziej opłacalna i będzie stawała się coraz tańsza, co jest ważne  przy regulowaniu przez nas rachunków za prąd, gaz  i wodę, bo  koszty ogrzewania budynku, w tym również wody użytkowej są obecnie dużym obciążeniem dla budżetów domowych.

Do najłatwiej dostępnych odnawialnych źródeł energii możemy zaliczyć;

– kolektory słoneczne umieszczone na ścianie lub dachu budynku, które wykorzystują energię cieplną od promieniowania słonecznego do podgrzewania wody użytkowej,

– panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachu lub ścianie, które wytwarzają energię elektryczną dzięki promieniowaniu słonecznemu, która może być wykorzystana przez urządzenia znajdujące się w budynku, a jej nadwyżka sprzedawana do sieci,

– elektrownie wiatrowe, które wykorzystują energię wiatru do produkcji energii elektrycznej i podobnie jak w przypadku paneli fotowoltaicznych, możemy ją wykorzystać na swoje potrzeby oraz odsprzedać jej nad produktywność,

– kotły do spalania biomasy z których wykorzystanie ciepła jest najlepszą alternatywą do ogrzania pomieszczeń. Nowoczesne kotły są w pełni zautomatyzowane i spełniają rygorystyczne kryteria dotyczące emisji zanieczyszczeń oraz skutecznie zastępują kotły na węgiel.

Najbardziej popularne i wspierane przez państwo polskie formy energetyki, to wiatrowa i słoneczna. Klimat w naszym kraju sprzyja powstawaniu elektrowni wiatrowych, które mogą funkcjonować prawie na całym obszarze Polski. Opłacalność wiatraków zaczyna się od prędkości wiatru ok. 8 km/h i najwięcej znajdziemy ich na wybrzeżu.  Koniecznością staje się pozyskiwanie nowych terenów i większe nasze zaangażowanie w wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Perspektywa coraz wyższych cen paliw kopalnych o ograniczonych zasobach sprawiają, że wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych staje się nie tylko działaniami proekologicznymi, ale bezsprzeczną potrzebą.

W Polsce od października 2005 roku funkcjonują świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), tak zwane zielone certyfikaty, które  mają na celu udowodnienie i zagwarantowanie energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł. Powstają, gdy energia elektryczna w wysokości 1000 kWh jest wytwarzana w uprzednio zarejestrowanej elektrowni energii odnawialnej. Zielone certyfikaty energetyczne są przyznawane za produkcję energii elektrycznej z takich OZE jak fotowoltaika, wiatr, geotermia, biomasa i energia wodna.

Każdy kraj w Europie ma swój własny rejestr Gwarancji Pochodzenia, które mogą być przedmiotem handlu transgranicznego. Gwarancje zawierają informacje takie jak; jakiego typu jest OZE, źródło energii, lokalizacja i inne informacje specyficzne dla danej instalacji.

Ustalenia na szczeblu unijnym zobowiązują kraje członkowskie do stopniowego przechodzenia na odnawialne źródła energii. Polskie zakłady energetyczne również muszą wykazać odpowiedni udział zielonej energii w ogólnym bilansie i wprowadzać systemy wspierające produkcję zielonej energii.

Znowelizowana ustawa  „Prawo Energetyczne” wprowadziła system wspierający jej produkcję. Ze względów technicznych dostarczanie energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE bezpośrednio do odbiorców nie jest możliwe, dlatego certyfikat jest potwierdzeniem jej „zielonego” pochodzenia.

Każdy człowiek pozostawia ślad na naszej planecie i w XXI wieku wszyscy powinni mieć tego świadomość. Rosnąca świadomość ekologiczna, edukacja społeczeństwa i zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii źródłami czystej energii do zasilania urządzeń i generowania energii cieplnej i chłodniczej, oraz ograniczanie ilości emitowanych szkodliwych substancji do atmosfery mogą wydawać się drobnymi elementami dużej układanki, ale postrzegane łącznie pokazują, w jaki sposób innowacyjne technologie i praktyki mogą przetrzeć szlak dla szerzej zakrojonych zmian na rzecz wspieranie zwrotu energetycznego za pomocą projektów dotyczących klimatu, środowiska lub ochrony przyrody dzięki zielonej energii elektrycznej.

Red. Karolina Motylewska

Źródło:

www. www.next-kraftwerke.pl

www. kb.pl

www.muratorplusp.pl

You may also like