Biznes Gospodarka Informacje Polityka Wiadomości

112 mln zł na kursy dla pielęgniarek i położnych

Jak podaje serwis Gov.pl

Minister Zdrowia Adam Niedzielski 18 sierpnia podpisał umowę z Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofią Małas dotyczącą kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Na jej podstawie z kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych skorzysta 31,5 tys. pielęgniarek i położnych z całego kraju.

Warunkiem udziału w projekcie jest prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. Nie ma natomiast znaczenia sposób i miejsce zatrudnia. Kwalifikacje będą mogły więc podnieć osoby zatrudnione w publicznych i niepublicznych placówkach, a także samozatrudnione.

Projekt „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” jest w całości finansowany ze środków w ramach reakcji UE na pandemię COVID-19. Jego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu chorób i powikłań po chorobach zakaźnych, w tym COVID-19.

Projekt obejmuje kursy:

· specjalistyczne dotyczące m.in.:

– opieki nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu,

– opieki nad pacjentem z innymi chorobami zakaźnymi,

– opieki nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem,

– pielęgniarstwa pulmonologicznego,

– pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie,

– wsparcia psychologicznego dla pacjenta i ich rodzin,

· kwalifikacyjne (z poszerzonym modułem opieki nad pacjentem z chorobą COVID-19) w dziedzinie:

– pielęgniarstwa kardiologicznego,

– pielęgniarstwa neurologicznego,

– pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.

You may also like