Jak podaje serwis GOv.pl

Zgodnie z ustawą Akademia Mazowiecka w Płocku ma powstać 1 października br. z przekształcenia Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Nadzór nad uczelnią będzie sprawować minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Z dniem utworzenia akademii pracownicy zatrudnieni w Mazowieckiej Uczelni Publicznej staną się pracownikami akademii, a studenci Mazowieckiej Uczelni Publicznej – studentami akademii.

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Początki uczelni sięgają roku 1999, kiedy to w Płocku została utworzona Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. W 2019 r. uczelnia została przekształcona w Mazowiecką Uczelnię Publiczną w Płocku. Obecnie uczelnia kształci studentów na 11 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 4 kierunkach studiów drugiego stopnia oraz na 2 kierunkach jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym. W strukturze uczelni funkcjonują trzy wydziały: Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk o Zdrowiu. Działalność wydziałów uzupełniają następujące jednostki: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Jednym z filarów uczelni jest działalność naukowo-badawcza, która skupia się wokół wydawnictwa naukowego. W ramach wydawnictwa publikowane są wyniki badań naukowych pracowników uczelni oraz naukowców z innych ośrodków, a ich zakres tematyczny obejmuje nauki społeczne, humanistyczne, medyczne i o zdrowiu. Ukazują się tu zarówno prace monograficzne, opracowania zbiorowe, jak i czasopisma naukowe. Ponadto wydawany jest „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”.

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, w tym dwa Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznych. Obecnie powstaje kolejny kompleks dydaktyczny – Collegium Medicum. To trzykondygnacyjny budynek, m.in. z pracowniami, salami dydaktycznymi i symulacyjnymi: salą wirtualnej rzeczywistości, blokiem operacyjnym (sala operacyjna, sala przygotowawcza, sala operacyjna, sala wybudzeniowa), salą z karetką pogotowia ratunkowego, szpitalnym oddziałem ratunkowym, dwoma sterowniami do tych sal (blisko 2000 m2).

Nowe kierunki studiów

Pozytywnie zakończyły się prace nad uruchomieniem jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku psychologia oraz jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim. Ministerstwo Edukacji i Nauki wyraziło zgodę na prowadzenie od 1 października 2022 r. psychologii na jednolitych studiach magisterskich, a od 1 października 2023 r. studiów magisterskich na kierunku lekarskim.

You may also like