Jak podaje serwis GOV.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że zostały uruchomione środki finansowe przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do limitu wskazanego w art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (III transza).

Co to oznacza? Dzięki dofinansowaniu, dzieci będą mogły korzystać z dostępnych w szkole materiałów, dzięki czemu rodzice ograniczą koszty związane z materiałami edukacyjnymi.

Pozostałe zgłoszone przez wojewodów środki na sfinansowanie tego zadania zostaną niezwłocznie uruchomione po przyjęciu ustawowych zmian zwiększających maksymalny limit środków na realizację zadania w 2022 r. (procedowane zmiany dostępne są w drukach sejmowych: 2323, 2424A).

You may also like