Biznes Edukacja Gospodarka Informacje Polityka Wiadomości

Wsparcie przedsiębiorców turystycznych znad Odry

Jak podaje serwis Gov.pl

Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli z powodu sytuacji ekologicznej na Odrze mogą składać wnioski do 31 grudnia 2022 r. o przyznanie jednorazowego świadczenia. Uprawnieni przedsiębiorcy otrzymają 3010 zł na każdego ubezpieczonego pracownika.

Jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom z branż najbardziej dotkniętych sytuacją ekologiczną na Odrze. Jedną z takich jest turystyka, w ramach której podmioty prowadzą:

 • hotele i podobne obiekty zakwaterowania (kod PKD: 55.10.Z),
 • obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (kod PKD: 55.20.Z),
 • pola kempingowe – włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe (kod PKD: 55.30.Z),
 • działalność organizatorów turystyki (kod PKD: 79.12.Z),
 • działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (kod PKD: 79.90.A).

Wspólnie z przedsiębiorcami z powiatów nadodrzańskich wypracowane zostały instrumenty pomocy. Dotyczą one także część działalności turystycznych poszkodowanych w wyniku sytuacji ekologicznej. Wnioski można składać elektronicznie przez PUE ZUS do końca roku

– powiedział Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Warunki uzyskania świadczenia

 • Prowadzenie działalności na terenie objętym wsparciem (do 31 lipca 2022 r. był zgłoszony do ZUS co najmniej jeden adres prowadzenia działalności).
 • Przeważający kod PKD (weryfikacja danych z rejestru REGON na dzień 31 lipca 2022 r.).
 • Co najmniej 50% spadek przychodów w sierpniu 2022 r. w stosunku do jednego z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
 • Płatnik składek był zgłoszony do ZUS do 31 lipca 2022 r. z datą obowiązku opłacania składek nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r.
 • Do 31 lipca 2022 r. była zgłoszona co najmniej jedna osoba do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania tych ubezpieczeń nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. i pozostania w tych ubezpieczeniach co najmniej jednej osoby na ostatni dzień sierpnia 2022 r.
 • Złożenie wniosku elektronicznie do ZUS nie później niż w terminie 4 miesięcy od ostatniego dnia sierpnia 2022 r.

Pełen wykaz  podmiotów określa rozporządzanie Rady Ministrów wydane na podstawie ustawy.

Podstawa prawna wsparcia

Ustawa z 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, która określa warunki wsparcia dla firm znad Odry.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 września 2022 r. w sprawie określenia podmiotów, którym przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych sytuacji ekologicznej na rzece Odrze. Rozporządzenie określa płatników składek objętych wsparciem poprzez wskazanie powiatów i kodów PKD. W dokumencie wskazano 28 uprawionych kodów PKD, 35 powiatów z terenów nadodrzańskich (z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego) i miesiąc, za który świadczenie będzie wypłacane – sierpień 2022 r.

Źródłem wypłaty środków jest Fundusz Pracy.

Wypłata świadczenia

Pieniądze będą wypłacane niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość. ZUS poinformuje na profilu informacyjnym pracodawcy o kwocie wypłaconego jednorazowego świadczenia.

Świadczenie będzie zwolnione w podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie zdrowotne. Nie będzie też podlegało potrąceniom i egzekucji.

You may also like