Biznes Edukacja Gospodarka Informacje Wiadomości

Polska i Kanada wzmacniają współpracę wojskową

Jak podaje serwis Gov.pl

Polska i Kanada wzmacniają współpracę wojskową. „Jesteśmy sojusznikami. Współpraca polsko-kanadyjska ma wiele wymiarów. Przede wszystkim współpracujemy na wschodniej flance NATO. Wspieramy Ukrainę, zależy nam, żeby Ukraina była państwem niepodległym. Nam Polakom zależy nam tym, żebyśmy sąsiadowali z niepodległą Ukrainą a nie z Rosją. Doceniamy zaangażowanie kanadyjskie na wschodniej flance NATO. Nasi żołnierze, stacjonują na Łotwie, gdzie państwem ramowym jest Kanada. Uczestniczymy w ćwiczeniach kanadyjskich, a wojsko kanadyjskie uczestniczy w ćwiczeniach polskich. Wspólnie budujemy interoperacyjność pomiędzy naszymi siłami zbrojnymi”- zaznaczył wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak po spotkaniu z Anitą Anand, szefową resortu obrony Kanady.

11 października br. z wizytą w Warszawie przebywała delegacja Ministerstwa Obrony Narodowej Kanady.

Rozmowy ministrów obrony Polski i Kanady dotyczyły kwestii dwustronnych relacji wojskowych oraz współpracy w ramach NATO. Poruszone zostały tematy dotyczące wojny w Ukrainie, w tym wsparcia dla wojsk ukraińskich. Szefowie resortów obrony omówili także sytuację bezpieczeństwa oraz kwestie dot. modernizacji technicznej i współpracy zbrojeniowej.

„Nie zgadzamy się z próbami odbudowy imperium rosyjskiego. My przestrzegaliśmy wielokrotnie przed tym faktem. Nasz nieżyjący prezydent Lech Kaczyński wielokrotnie o tym mówił. Dziś widzimy do czego dopuszczają się wojska rosyjskie. Dopuszczają się zbrodni na okupowanych terenach ukraińskich. Zrobimy wszystko, żeby wspierać Ukrainę i zrobimy wszystko, żeby zatrzymać próby odbudowy imperium rosyjskiego. Zrobimy wszystko, żeby wojna nie rozlała się na państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego”

– mówił szef MON.

Podczas spotkania podpisano Memorandum o porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Obrony Narodowej Kanady o współpracy obronnej.

„Nasze zadania związane są ze wzmocnieniem Sojuszu Północnoatlantyckiego, w związku z tym Polska przeznaczy w przyszłym roku ponad 3 % PKB na obronność. Wzmacniamy także liczebnie polskie siły zbrojne i wyposażamy je w nowoczesną broń, żeby odstraszyć agresora. Innym ważnym elementem procesu odstraszania jest współpraca w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a dziś mamy okazję do zacieśnienia relacji polsko-kanadyjskich. Służy temu podpisane przed chwilą memorandum dotyczące współpracy szkoleniowej i współpracy technicznej. Razem jesteśmy silniejsi”

– zaznaczył wicepremier M. Błaszczak.

„Bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj spotkać się z moim odpowiednikiem i moim przyjacielem, panem wicepremierem Mariuszem Błaszczakiem i mogliśmy wspólnie podpisać memorandum dotyczące pogłębienia współpracy obronnej między Polską a Kanadą. To będzie prawdziwie pogłębiona współpraca między dwoma sojusznikami. Dzięki temu będziemy mogli poszerzyć nasze możliwości współpracy przede wszystkim w obszarze wojskowym. Nasi żołnierze będą mogli ze sobą częściej ćwiczyć, będą mogli uczyć się od siebie wzajemnie, ale przede wszystkim też poznać się, a dzięki temu będziemy mogli zwiększyć poziom bezpieczeństwa”

– mówiła po podpisaniu memorandum minister Anand.

***
Polska i Kanada współpracują w ramach inicjatywy NATO – wzmocnionej wysuniętej obecności na wschodniej flance NATO. Polska, jako jedyne państwo-gospodarz natowskiej wzmocnionej wysuniętej obecności, ma status państwa kontrybuującego do eFP. Siły Zbrojne RP delegują pododdział pancerny do sformowanej przez Kanadę wielonarodowej batalionowej grupy bojowej eFP na Łotwie. PKW Łotwa liczy do 200 żołnierzy, zaś cała grupa bojowa NATO liczy ponad 1000 żołnierzy. Oprócz Kanadyjczyków i Polaków, w jej skład wchodzą żołnierze z Włoch, Albanii, Słowenii i Hiszpanii.

źródło: Gov.pl

You may also like