Jak podaje serwis Gov.pl

To pierwsza runda rządowego wsparcia dla firm energochłonnych.

Nagły wzrost cen energii wywołany rosyjską agresją na Ukrainę wpływa znacząco na rentowność przedsiębiorstw przemysłowych, które są często znaczącym pracodawcą w regionie. Do tego dochodzi ryzyko przenoszenia przez rodzime firmy produkcji do państw trzecich – np. Chin, Indii czy Turcji, z uwagi na unijną politykę klimatyczną.. Dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie długofalowej pomocy. W tym roku do przedsiębiorstw energochłonnych trafi 800 mln zł. Dodatkowo planujemy dla nich wsparcie na poziomie 5 mld zł i to tylko w tym roku. Rekompensaty skutecznie obniżą koszty energii ponoszone przez przemysł

– informuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Korzyści

  • Utrzymanie konkurencyjności polskich firm.
  • Ochrona miejsc pracy.
  • Obniżenie kosztów działalności gospodarczej.
  • Ograniczenie ryzyka przeniesienia produkcji.
  • Utrzymanie nakładów na inwestycje.

I tura rządowego wsparcia

92 firm z sektora hutnictwa, produkcji wyrobów aluminiowych, metali nieżelaznych, chemikaliów nieorganicznych czy produkcji papieru zawnioskowało o rekompensaty za zeszły rok na łączną kwotę 800 mln zł. Alokacja wynosiła 1 mld zł.

O pomoc przedsiębiorstwa energochłonne mogą ubiegać się na podstawie ustawy z 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, znowelizowanej w lutym 2022 r. Obecnie budżet na rekompensaty na lata 2022-2031 wynosi ok. 43 mld zł.

Nabór wniosków przewidywany jest co roku do 31 marca, przy czym z uwagi na nowelizacje w 2022 r. przedsiębiorcy mogli składać wnioski do 30 kwietnia. Zgodnie z ustawą decyzje o przyznaniu rekompensat wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki do 31 października danego roku.

II tura rządowego wsparcia

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad dodatkowym programem dla przedsiębiorców energochłonnych.

13 października 2022 r. weszła w życie ustawa o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. Ustawa określa zasady udzielania pomocy przedsiębiorcom szczególne narażonym na wzrost cen energii i gazu. Wprowadza ona możliwość przyjęcia przez Radę Ministrów programów pomocowych. Podstawą ich przyjmowania są opublikowane przez Komisję Europejską w marcu br. „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”.

Maksymalny budżet programu na ten rok to 5 mld zł.

Kryteria pomocy i program zostaną przyjęte przez rząd jeszcze w listopadzie tego roku.

You may also like