Jak podaje serwis Gov.pl

Ruszyła jubileuszowa, XXV edycja konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Ma on na celu wyłonienie i promocję najlepszych innowacyjnych rozwiązań naukowców, przedsiębiorców i specjalistów z wielu dziedzin, które mają potencjał, aby zaistnieć na globalnym rynku międzynarodowym.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) już po raz 25 ogłosiły konkurs „Polski Produkt Przyszłości”. Inicjatywę od wielu lat wspiera Minister Rozwoju i Technologii.

Do konkursu można zgłaszać wyroby i technologie z dowolnej dziedziny:

  • ułatwiające codzienne życie,
  • automatyzujące procesy produkcji,
  • wspomagające dbanie o zdrowie czy środowisko.

Konkurs prowadzony jest też z myślą o projektach, które osiągnęły już pewien stopień zaawansowania tj. powinny być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL) albo wdrożone do produkcji nie dłużej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

Udział w konkursie

Aplikować mogą (indywidualnie lub wspólnie):

  • uczelnie,
  • instytuty naukowe i badawcze,
  • przedsiębiorcy,

działający na terenie Polski i dysponujący autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanych rozwiązań.

Kategorie konkursowe

  • Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki.
  • Produkt przyszłości przedsiębiorcy.
  • Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy.

Zgłoszone projekty oceniane będą przez ekspertów branżowych pod kątem m.in. poziomu innowacyjności, przydatności cech lub funkcjonalności produktu dla jego użytkowników końcowych, potencjału rynkowego, a także jego wpływu na środowisko.

Nagrody

W każdej z kategorii przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 100 tys. zł, a także maksymalnie cztery wyróżnienia po 25 tys. zł.

Kapituła konkursu może przyznać także nagrody specjalne: dla młodego przedsiębiorcy, za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) i za ekoinnowację.

Instytucje reprezentowane w Kapitule mogą przyznać też własne nagrody.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 grudnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16.00) na stronie PARP.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Szczegóły konkursu.

Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Konkurs jest finansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 2.4.1. inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów).”

You may also like