Biznes Gospodarka Informacje Polityka Wiadomości

Podkarpacie wspiera przedsiębiorców z Ukrainy

Jak podaje serwis Gov.pl

Przedsiębiorcy, uczelnie wyższe, instytucje publiczne i samorządy z województwa podkarpackiego skupieni przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zawarli porozumienie o współpracy na rzecz podmiotów gospodarczych z Ukrainy. W spotkaniu uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Od początku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Polska wspiera naszych sąsiadów w sposób humanitarny, polityczny i militarny. Działania te prowadzimy na szeroką skalą. Kolejnym przykładem naszej solidarności z Ukrainą jest dzisiejsza inicjatywa pomocy dla podmiotów biznesowych, które z powodu wojny odczuwają problemy w funkcjonowaniu

– powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„Rozproszony inkubator dla MŚP z Ukrainy” ma być inicjatywą zrzeszającą profesjonalny zespół podmiotów inkubacyjnych posiadających zaplecze infrastruktury biznesowej oraz doświadczenie doradcze i inwestycyjne z terenu województwa podkarpackiego.

Jak dodała wiceminister, bezpośrednimi skutkami wojny jest spadek sprzedaży produktów i usług na rynku ukraińskim, utrata kapitału pozwalającego zachować płynność finansową, realne zniszczenia infrastruktury biznesowej czy zaangażowanie się kadr MŚP w bezpośrednie działania wojenne.

Zdajemy sobie sprawę, że dostęp do światowych rynków może być dla ukraińskich MŚP szansą na przetrwanie, a także stanowić fundament pod przyszły rozwój nowych firm ukraińskich po zakończeniu wojny

– zaznaczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Sekretarz stanu podkreśliła jak cenne są pomysły wsparcia ze strony województwa podkarpackiego – najbliższego sąsiada Ukrainy – co z punktu widzenia logistyki i aspektów organizacyjnych jest ogromny walorem.

Wiceszefowa MFiPR poruszyła również kwestię wsparcia start-upów w Polsce Wschodniej.

Platformy startowe to kompleksowy program wsparcia skierowany do osób z całej Polski i z zagranicy, które chcą założyć swoją firmę w Polsce Wschodniej, a później rozwijać jej działalność na rynku krajowym i zagranicznym. Jest on współfinansowany z pieniędzy unijnych na poziomie krajowym i będzie kontynuowany w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

– powiedziała wiceminister.

Jarosińska-Jedynak podkreśliła także znaczenie ukraińskich start-upów.

Wojna wpłynęła na większe zainteresowanie ukraińskich przedsiębiorców działalnością na polskim rynku, zwłaszcza spółek na wczesnym etapie rozwoju.

Strony, podpisanego 4 stycznia 2023 r. w Jasionce koło Rzeszowa porozumienia, będą współpracować, wykorzystując swoją infrastrukturę biznesową. Ich celem będzie wzmocnienie oraz tworzenie korzystnych warunków rozwoju działalności gospodarczej dla przedsiębiorców z Ukrainy oraz integracji gospodarki Polski i Ukrainy. Działania te będą polegać przede wszystkim na zapewnieniu dostępu do infrastruktury podstawowej (co-working) i specjalistycznej (laboratoria) oraz wiedzy (mentorzy, specjaliści).

Żródło i foto: serowa GOV.pl

You may also like