Edukacja Informacje Media

Aleksandra Fajęcka nowym Członkiem Rady Biznesu Collegium Humanum

Aleksandra Fajęcka, prezes grupy AFA MEDIA, członek zarządu grupy ADHELLO, wykładowca Collegium Humanum, mianowana nowym Członkiem Rady Biznesu Collegium Humanum. Podczas Gali Graduacji Absolwentów studiów MBA Collegium Humanum, prof. dr hab. Paweł Czarnecki – Rektor Collegium Humanum, powołał nowych członków Konwentu Rady Konsultacyjnej Biznesu Collegium Humanum. Nominacje otrzymali:

  • Rafał Miastowski, EMBA; Burmistrz Dzielnicy Mokotów
  • Aleksandra Fajęcka, EMBA, DBA– Prezes Afa Media
  • Gniewomir Rokosz – Kuczyński; Wielki Kanclerz Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej, Generał Bractwa Kurkowego

Konwent – Rada Konsultacyjna Biznesu Collegium Humanum jest organem opiniodawczo-doradczym Uczelni, powołanym zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz Statutem Collegium Humanum.

Zadaniem Konwentu, jako głównego interesariusza zewnętrznego, jest wspieranie rozwoju dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego Uczelni.

Na forum Konwentu prowadzone są konsultacje programów studiów oraz zapadają decyzje dotyczące strategii i rozwoju Collegium Humanum.

W skład Konwentu wchodzą eksperci z różnych obszarów – przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni:

 

DEPUTOWANY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (PREZYDENT KONWENTU)

PREZES POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

VYSOKÁ ŠKOLA DTI, HOLDING DUPRES GROUP

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY IM. K. PUŁASKIEGO

REKTOR NEWTON COLLEGE W PRADZE (CZECHY)
AMBASADOR REPUBLIKI UZBEKISTAN

PREZES OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW PRZEDSIĘBIORCY.PL

WICEPREZES NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

WICEPREZES ZARZĄDU POCZTY POLSKIEJ S.A

WICEPREZYDENT MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI SPORTU AKADEMICKIEGO (FISU), ZARZĄD GŁÓWNY AZS

PREZES POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI

REKTOR-KOMENDANT SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

PREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, DZIEKAN PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA KOŠICE

PREZES MANAGER BUSINESS HUB

REKTOR VYSOKÁ ŠKOLA DTI NA SŁOWACJI

REKTOR KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU NA SŁOWACJI

PREZES ZARZĄDU WARSAW NEW TECH UNIVERSITY FOUNDATION

WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SYGNITY S.A

BURMISTRZ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

BURMISTRZ DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

BURMISTRZ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

PREZES ZARZĄDU AFA MEDIA

PREZES ZARZĄDU TUV SUD POLSKA

You may also like