Biznes Ekologia Gospodarka Lifestyle Opinie i Wywiady Polityka Wiadomości

Anty ekologiczne działania w STAROSTWIE PIASECZYŃSKIM pod Warszawą

Płuca Mazowsza ZAGROŻONE

Masowa wycinka drzew, szerokopasmowa droga przebiegająca przez środek rezerwatu, Starostwo Powiatowe w Piasecznie rządzi regionem oraz jego mieszkańcami.

W Polsce jak i na całym świecie kwestia klimatu, środowiska oraz ekologii jest jednym z kluczowych tematów wszelkich konferencji, zjazdów czy programów jak np. Eco Miasto. Walka o przyszłość w czystym świecie trwa.  Do akcji ekologicznych włączają się gwiazdy, osoby medialne i biznesmeni jak np. Zygmunt Solorz, tworząc program „Czysta Polska”, Michał Sołołow czy nawet światowej sławy Richard Branson.

W 2019 roku, powstało Ministerstwo Klimatu przekształcone w 2020 roku w Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Instytucja, codziennie walczy o naszą przyszłość, przede wszystkim o ochronę i racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska – powietrza, przyrody ożywionej czy zasobów kopalin. Z klimatem wiążą się także zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju, polityki klimatycznej, włączając w to adaptację do zmian klimatu, oraz leśnictwa i łowiectwa.

Cała Polska zaangażowana jest w kwestię ekologii, która jest kluczową sprawą dla naszych kolejnych pokoleń. 


Jednak „w cieniu lasu”, w podwarszawskim Starostwie Piaseczyńskim, tendencja jest nieco inna. Cykliczna, masowa wycinka drzew, tak aby z ulicy nie było widać gigantycznej skali naruszeń i liczne działania, które w dobie XXI wieku i walki o środowisko są abstrakcyjne.

Chojnowski Park Krajobrazowy to płuca Warszawy, które kurczą się w ostatnich latach w zaskakującym tempie. 

„Mieszkam tu ponad 35 lat i nigdy nie widziałam tak wielkiej skali zniszczeń lasu, wycinki drzew. Oczywiście jest to normalne ale nie w takim zakresie. Całe wycięte polany, zaszyte w lesie Chojnowskim, tak aby z drogi nikt tego nie widział”– mówi mieszkanka, podwarszawskich Nowinek, w Gminie Piaseczno, Nadleśnictwie Chojnów.

Oprócz masowej wycinki drzew, w ostatnich tygodniach światu ukazał się kolejny tym razem gigantyczny problem, a mianowicie projekt rozbudowy leśnej ścieżki turystycznej Gościniec Warecki w drogę powiatową czyli dewastację Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie projekt rozbudowy Gościńca Wareckiego zakłada, że historyczny Trakt Warecki stanie się „przelotówką”, drogą tranzytową szybkiego ruchu, w lesie i w sercu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.


Na potrzeby budowy zaplanowano wycinkę 2000 drzew i krzewów. Malowniczy krajobraz wokół traktu zostanie bezpowrotnie zniszczony i zastąpiony asfaltowo – betonową infrastrukturą, a część zwierząt ze względu na brak możliwości migracji zniknie bezpowrotnie. Realnie nie będzie możliwe uprawianie tutaj turystyki pieszej i rowerowej. W pasie planowanej drogi znalazły się też obiekty kultu religijnego, m.in. przydrożna kapliczka sprzed II wojny światowej wraz z 2 wiekowymi dębami.

 

Kto stoi za decyzjami? Decyzję o budowie drogi wydał Starosta Piaseczyński Ksawery Gut.

Co ciekawe, de facto Starostwo Piaseczyńskie samo sobie wydało decyzje na budowę, samo zaprojektowało i tez prawie samo finansuje budowę.. Można.. można.. 

Mimo licznych skarg, petycji mieszkańców, Stowarzyszeń zlokalizowanych w Gminie Piaseczno, decyzja o wybudowaniu obszernej drogi zapadła.

Gościniec Warecki to jeden z najpopularniejszych szlaków turystyczno – rowerowych w powiecie piaseczyńskim.

To leśny dukt położony malowniczo w sercu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, w obszarze Krainy Doliny Jeziorki. Informacje o Gościńcu Wareckim jako głównym szlaku turystycznym powiatu dostępne są w przewodnikach i na blogach o lokalnych atrakcjach Mazowsza.

 

Szlak przebiega przez Chojnowski Park Krajobrazowy, dla którego ustanowiono Plan Ochrony. Plan ten jest miejscowym aktem prawa i nakazuje ochronę walorów krajobrazowych i przyrodniczych Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Ten sam Plan Ochrony nakazuje WYPROWADZANIE ruchu kołowego z terenu parku.

Gościniec Warecki jest położony w obszarze wyjątkowo zróżnicowanym biologicznie: las ze starodrzewem oraz bliskość rzeki Czarnej – Zielonej stworzyły tu warunki życia dla wielu chronionych gatunków. Szlak przebiega przez korytarz ekologiczny, którym migrują dzikie zwierzęta, m.in. sarny, jelenie, jeże, płazy i gady. Wzdłuż traktu rosną ponad 100 – letnie drzewa: sosny i dęby. Niektóre z nich mają wymiary pomników przyrody.


Wyjątkowa jest też historia Gościńca Wareckiego, która sięga czasów średniowiecza.

Aż do XIX w. znany był jako Trakt Warecki i był najważniejszym szlakiem handlowym i pocztowym łączącym Warszawę, Piaseczno i Warkę. Historycy nazywają ten szlak Traktem Martyrologii, bo tutaj podczas II wojny chronili się partyzanci, a przed zabudowaniami osady Nowinki znajduje się mogiła więźniów Pawiaka. Wzdłuż szlaku mamy także inne mogiły upamiętniające ofiary hitleryzmu.

W pasie planowanej drogi znalazły się też obiekty kultu religijnego, m.in. przydrożna kapliczka sprzed II wojny światowej wraz z 2 wiekowymi dębami.

„Mamy pewne przypuszczenia”– mówi mieszkaniec Zalesia Górnego

„Zapewne chodzi o dojazd do nowo powstałego osiedla domków, wybudowanych przez dewelopera” – dodaje.

Czy tak jest naprawdę? Będziemy sprawdzać. Jedno jest pewne.


Mieszkańcy jak również sympatycy środowiska naturalnego, oczekują, że przygotowany projekt nie zostanie zrealizowany, a ewentualnie przekształcony w drogę wewnętrzną lub gminną.

W głos mieszkańców wsłuchali się radni Gminy Piaseczno , którzy podczas lączonej Komisji Prawa I Środowiska, złożyli wniosek do Burmistrza Gminy Piaseczno, by ten zawnioskował do starosty o natychmiastowe wstrzymanie prac I zmienę kategorii drogi.

Projekt drogi uzyskał negatywna opinię Dyrektora Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, jak również negatywną ocenę lokalnych przyrodnicków.

 

„Aktualny projekt jest przeskalowany, to marnowanie publicznych pieniędzy” – można przeczytać w apelu, publicznej kampanii, która jest jednocześnie zbiórką podpisów przeciwko projektowi. ZOBACZ TU 

Informacje na temat projektu

Petycja >>>>

Grupa „Alarm Dla Klimatu” >>>>

Red. Sandra Nowakowska „Nowika”, dziennikarz śledczy

You may also like