Jak podaje serwis Gov.pl

W 2023 roku zostały zwiększone maksymalne kwoty dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Maksymalna kwota dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

  • podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne wynosi 99 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
  • materiały ćwiczeniowe wynosi 55 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
  • podręczniki lub materiały edukacyjne wynosi:
    • 185 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
    • 238 zł na ucznia – w przypadku klas V i VI,
    • 330 zł na ucznia – w przypadku klas VII i VIII;
  • materiały ćwiczeniowe wynosi 27,50 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII.

Szczegółowe informacje

You may also like