Uwaga przedsiębiorcy!

Jak podaje BGK.pl

Jeśli myślisz o rozwoju firmy w obszarze innowacji i zastanawiasz się, czy możesz liczyć na dotacje z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, skorzystaj z bezpłatnej usługi Innopoint.

 • Zadzwoń na infolinię i zadaj pytanie konsultantom, którzy są dostępni od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-18.00, pod numerem telefonu: 22 262 99 95.
 • Wypełnij ankietę potrzeb przedsiębiorcy, by otrzymać listę dopasowanych form wsparcia.

Pamiętaj, że do 31 maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o tzw. kredyt technologiczny. Dotację mogą otrzymać firmy, które chcą wdrożyć nową technologię i na jej podstawie tworzyć nowe lub ulepszone produkty. Planowana łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 578 mln złotych.

Kredyt technologiczny FENG to dotacja dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i na jej podstawie rozpoczynają produkcję towarów / świadczenie usług, które są nowe lub znacząco ulepszone.

Kredyt technologiczny jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 2021-2027.

Harmonogram programu

 • 9 marca 2023 r. – ogłoszenie konkursu
 • 23 marca 2023 r. – rozpoczęcie składania wniosków
 • 31 maja 2023 r. – zakończenie składania wniosków

Planowana łączna kwota na dofinansowania to 578 mln złotych.

Ogłoszenie o konkursie

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków do:

Działanie 2.32 Kredyt technologiczny (CP1)

Priorytet 2 „Środowisko sprzyjające innowacjom”

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Numer naboru: FENG.02.32-IP.03-001/23

Krótki opis działania

Wsparcie dotyczące stymulowania konkurencyjności MŚP przez wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, skutkujące wprowadzaniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług. Wsparcie publiczne stanowi premia technologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

Jak i kiedy składać wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej BGK  w terminie: od 23 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r. godz. 16:00

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Obszar geograficzny

Cała Polska

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznej:

 • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
 • nabycie albo wytworzenia środków trwałych,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie oraz ochrony  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
 • raty z tytułu umowy leasingu,
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych,
 • koszty związane z uzyskiwaniem patentów.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Poziom dofinansowania Minimalna wartość

kosztów kwalifikowanych

Maksymalna

wartość kosztów kwalifikowanych

Od 25 proc. do 70 proc. w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa
oraz lokalizacji inwestycji (poza częścią regionu warszawskiego stołecznego,
w tym m.st. Warszawa, gdzie poziom dofinansowania wynosi 0 proc.).
Brak Równowartość 50 mln EUR

Zasady przeprowadzania naboru

Informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania naboru znajdują się na stronie internetowej BGK w zakładce Dokumentacja naboru.

Finansowanie

Działanie finansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 2021-2027.

 

You may also like