Biznes Edukacja Gospodarka Informacje Wiadomości

Gościsz obywatela Ukrainy? Złóż wniosek o zaświadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

Jak podaje serwis GOV.pl

Z początkiem lipca br. wszedł w życie przepis umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Wnioski, które powinny obejmować okres przed 30 kwietnia 2022 r., czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy, należy złożyć w urzędzie gminy w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy – do 15 lipca br. Wnioski złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane.

Składanie wniosków

Wniosek należy złożyć na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r.

You may also like