Praca dziennikarza i redaktora nie należy do tych łatwych. Dziennikarz to osoba, która powinna sprawnie posługiwać się językiem w którym pisze, zbiera materiały i analizuje fakty na temat istotnych wydarzeń oraz zjawisk, a następnie w rzetelny sposób przekazuje je opinii publicznej w różnych formach, tj. prasa, radio, telewizja i internet.

Dlatego bardzo ważny w tym zawodzie jest zmysł obserwatorski, dobre wyczucie i umiejętność pozyskania informacji nawet ze źródeł, które ich niechętnie udzielają oraz umiejętność czytania między wierszami. Trzeba być żądnym sensacji, być na czasie i wiedzieć, co potencjalnie może zainteresować widzów i czytelników, a to wymaga „bycia” tam, gdzie dzieje się coś ciekawego – przy wypadkach, incydentach, imprezach masowych, u celebrytów i gwiazd.

Przeprowadzanie wywiadów i montowanie krótkich setek z wydarzenia, które właśnie miało miejsce to podstawa w tym zawodzie. Dziennikarze pracują pod presją czasu, muszą w końcu być stale na bieżąco i podać informację do prasy, radia czy telewizji jako jedni z pierwszych.

Charakter pracy dziennikarza zależy od miejsca pracy i tematyki, jaką zdecyduje się podjąć, mogą być to np. sprawozdawcy radiowi, telewizyjni, sportowi, polityczni itp.. Ale tak na dobrą sprawę jest też wielu „wolnych strzelców”, specjalizujących się w danej dziedzinie i realizujących zadania na zlecenie. Ta profesja wymaga lekkiego pióra, zdolności nawiązywania kontaktów i bystrego umysłu.

W tym celu warto ukończyć studia dziennikarskie, gdyż wiele stacji telewizyjnych, radiowych i gazet oraz portali internetowych wymaga potwierdzenia, że posiadamy niezbędną w tym zakresie wiedzę. Ponadto, każdy dziennikarz powinien znać na zaawansowanym poziomie przynajmniej jeden język obcy (im więcej, tym lepiej), gdyż praca ta  wymaga również wyjazdów zagranicznych. Wymagania mogą się różnić w zależności od pracodawcy i być uzupełnione o kolejne kompetencje.

Do głównych zadań pracownika – dziennikarza,  należy, m.in.; tworzenie treści informacyjnych i merytorycznych zamieszczanych w prasie i mediach, wyszukiwanie źródeł informacji oraz pozyskiwanie atrakcyjnych tematów, dbanie o poprawność merytoryczną materiałów prasowych. Żeby to zrealizować, a następnie przekazać je opinii publicznej, trzeba poświęcić na to mnóstwo czasu, by w rzetelny sposób przygotować materiał, który zostanie zaakceptowany przez zwierzchników i będzie mógł ujrzeć światło dzienne.

Dziennikarz może pracować, np.; w wydawnictwie, redakcji gazety, redakcji pisma, stacji telewizyjnej lub radiowej, a także w portalach internetowych. Miejsce pracy zależy od charakteru pracy, może to być biuro w redakcji, praca w domu lub praca w terenie. Czas pracy nienormowany, dostępność  – 24 godzin/dobę.  Dziennikarze nie zawsze są związani z jedną redakcją. Nie ma prawnego zakazu bycia dziennikarzem jednocześnie kilku gazet lub czasopism. Zakaz taki może wynikać jednak z umowy o zakazie konkurencji, która może stanowić element umowy o pracę, lub stanowić odrębną umowę.

A co w zamian za pracę dla cierpliwych, wytrwałych i ambitnych ludzi, potrafiących rozpychać się łokciami i walczyć o każdą najdrobniejszą informację, która może przynieść im zysk?

Wbrew pozorom zawód dziennikarza nie jest wcale tak dobrze opłacany. Zarobki jak w każdej branży mogą się drastycznie różnić i często są zależne od miejsca w którym wykonuje się zawód oraz od stażu i doświadczenia oraz tzw. rozpoznawalności. Zarobki początkującego, młodego dziennikarza to ok. 3,2 tys. zł brutto. Wyższą sumę można zarobić w przypadku umowy o dzieło, ale bez ubezpieczenia i składek emerytalnych. Najlepiej zarabia się w stolicy i dużych miastach (Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin). Średnie wynagrodzenie w aglomeracjach wynosi od 3,5 tys. zł do 12 tys. zł brutto i wyżej. Wśród innych dodatków pracownik może otrzymać, np.; telefon komórkowy, laptop, szkolenia i opłaty za przejazdy.

Dziennikarze występujący na wizji mogą liczyć na trochę lepsze pieniądze. Mówi się, że najpopularniejsi dziennikarze telewizyjni zarabiają miesięcznie nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

„Wolni strzelcy” (od ang. freelancer), w związku z faktem, że są to niekiedy znani i rozpoznawalni  przedstawiciele dziennikarskiego zawodu, zarabiają średnio od 5 tys. zł  do ponad 20 tys. zł czyli o wiele więcej, niż tak zwani pracownicy etatowi dla których istnieje możliwość awansu, np. na redaktora naczelnego.

Redaktor naczelny to osoba odpowiedzialna za merytorykę i całość czasopisma, programu telewizyjnego, radiowego lub serwisu internetowego, czyli czytanie, oglądanie lub słuchanie. Redaktor ocenia i redaguje teksty innych autorów, ich opracowywanie materiałów pod względem edytorskim, merytorycznym i językowym, ale nie tylko. Do zadań i jego obowiązków należy również zarządzanie codzienną pracą redakcji, wyznaczanie kierunków rozwoju, współpraca i koordynowanie pracy zespołu dziennikarzy, redaktorów, asystentów i współpracowników, akceptowanie treści do publikacji, pozyskiwanie materiałów do druku oraz przydzielanie tematów dziennikarzom i planowanie kolejnych numerów medium lub publikacji w serwisie internetowym.

Osoba na tym stanowisku powinna posiadać przede wszystkim umiejętności budowania przekazu medialnego, współdziałania w grupie, rozstrzygania konfliktów, komunikacji oraz zdolności kierownicze, planowania oraz zarządzania harmonogramem i zespołem. Praca jest wymagająca i wiąże się z dużą odpowiedzialnością.

Osoby, które dobrze się sprawdzą na tym stanowisku to jednostki charyzmatyczne, kreatywne, odpowiedzialne oraz odporne na stres.

Miejscem pracy redaktora naczelnego jest wydawnictwo lub redakcja zajmująca się wydawaniem książek, czasopism, informacyjnych serwisów internetowych oraz programów telewizyjnych i radiowych. Czasem może wykonywać swoje obowiązki również zdalnie. Redaktorzy naczelni mają zazwyczaj stałe godziny pracy. Wyjątkiem są osoby nadzorujące wydawanie dzienników. Ich czas pracy wyznaczają obowiązki związane z przygotowaniem materiału do wydania. Praca jest niezwykle odpowiedzialna, ponieważ  adnotacja o danych personalnych redaktora naczelnego jest powszechnie dostępna w macierzystych mediach i pomimo, że redaktor naczelny sam nie tworzy treści, to powinien się znać na zasadach pisowni interpunkcyjnej, ortograficznej i stylistycznej, ponieważ tego wymaga się od osoby będącej wizytówką firmy.

Na wysokość wynagrodzenia ma wpływ przede wszystkim straż pracy. Bardzo często wynagrodzenie początkującego redaktora naczelnego  stanowi znikomą cześć pensji jego doświadczonego kolegi. Średnie,  miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi ponad  5,4 tys. zł brutto.

Na wysokość zarobków redaktorów naczelnych wpływ ma również miejsce zamieszkania i wielkość firmy. Osoby pracujące w dużych miastach i redakcjach mogą liczyć na wynagrodzenie od 7 tys. zł do 11 tys. zł brutto, które z czasem stają się coraz wyższe  (wraz z nabieraniem doświadczenia) i mogą dochodzić nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Tyle zarabiają też redaktorzy portali internetowych. Dodatkowym bonusem jest comiesięczna premia. Dla przykładu –  w Polskim Radiu w Warszawie, redaktor naczelny zarabia przeciętnie ponad 17 tys. zł miesięcznie

Duże firmy zazwyczaj oferują również bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych. Najczęściej przyznawanym benefitem na tym stanowisku jest prywatna opieka medyczna, dofinansowanie zajęć sportowych, świadczenia socjalne oraz służbowy telefon i komputer. Zazwyczaj redaktorzy naczelni pracują na podstawie umowy o pracę.

Ubiegając się o pracę redaktora, warto wiedzieć, że wielu pracodawców wymaga wykształcenia dziennikarskiego, polonistycznego lub innego kierunku studiów w zakresie mediów albo komunikacji. Wyższe wykształcenie, staż zawodowy i doświadczenie, jest ważną kartą przetargową w rozmowach z przyszłym pracodawcą.

W zawodzie dziennikarza i redaktora naczelnego nie ma miejsca na nudę.  Codziennie oglądamy telewizję, czytamy gazetę, słuchamy radia i przeglądamy internet. Te zawody może nie zmienią od razu całego świata, ale dzięki nim masz świadomość, że uczestniczysz w czymś ważnym i niezależnie od tego czy zajmujesz się gospodarką, polityką czy relacjami z imprez, jesteś zawsze tam, gdzie coś się dzieje.

Źródło:

www. maturana6.pl

www.praca.pl

www.infopraca.pl

Zdjęcia: Unsplash

You may also like