Biznes Wiadomości

Krajowy Plan Odbudowy: Ministerstwo zakończyło negocjacje z Komisją Europejską

Jak podaje Gov.pl

3 maja polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO) został oficjalnie przesłany do Komisji Europejskiej (KE). Od tego czasu trwał intensywny dialog z KE dotyczący uzgodnienia ostatecznej wersji dokumentu, który jest podstawą do otrzymania pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Polska może otrzymać z funduszu ponad 58 mld euro w dotacjach i pożyczkach. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zakończyło negocjacje z KE dotyczące KPO na poziomie operacyjnym.

Od maja dyskutowaliśmy z Komisją Europejską nad ostatecznym kształtem poszczególnych kamieni milowych oraz wskaźników. Czekamy na zakończenie działań ze strony KE. Liczymy, że polskie KPO, zostanie zaakceptowane jeszcze w lipcu

– mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, który prowadził negocjacje z Komisją Europejską.

Jak zaznacza wiceszef w MFiPR polski rząd mierzył się, z jednej strony z restrykcyjnymi wymogami KE odnośnie kamieni milowych i wskaźników KPO, a z drugiej musiał zapewnić możliwość sprawnej realizacji reform i inwestycji wskazanych w dokumencie.

Proces negocjacji KPO z KE był bardzo angażujący i czasochłonny. Za nami dziesiątki spotkań

– podsumowuje.

Minister Buda wskazuje, że jednym z największych sukcesów, jest osiągnięcie kompromisu w sprawie dekarbonizacji.

W drodze negocjacji, KE zaakceptowała wskaźnik w postaci zobowiązania do rozbudowy mocy wytwórczych w zakresie fotowoltaiki i energetyki wiatrowej na lądzie do 23,5 gigawatów do II kwartału 2026 r. Jest to poziom znacznie ambitniejszy niż w Krajowym Programie na rzecz Energii i Klimatu

– podkreśla minister Buda.

Podczas negocjacji udało się dojść do porozumienia również w innych, kluczowych kwestiach. Wśród najważniejszych wiceminister Buda wymienia między innymi zwiększenie wskaźników dotyczących nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z 36 tys. do 47,5 tys.

KE zgodziła się też na przeznaczenie 50 mln euro na inwestycję w postaci Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych oraz 45 mln euro na wsparcie dla artystów

– zaznacza wiceszef w resorcie funduszy i polityki regionalnej oraz dodaje

Przekazaliśmy KE także szczegółowe wyliczenia dotyczące kosztów mieszkań o wyższym standardzie energetycznym. KE przyjęła wyjaśnienia i temat należy uznać za uzgodniony. Wnioskujemy o 755 mln euro na budowę 12,4 tys. mieszkań o wyższym standardzie energetycznym.

Jak podkreśla minister Buda Krajowy Plan Odbudowy został poddany analizie pod kątem spełniania zasady nieczynienia poważnej szkody środowisku (Do not significant harm). Wszystkie inwestycje, które się pojawiają w ramach KPO nie mogą nadmiernie szkodzić środowisku.

Dodatkowo w KPO 37 proc. środków musi być przekierowanych na zielone inwestycje związane z ochroną klimatu

– dodaje minister Buda.

You may also like