Biznes Gospodarka Wiadomości

Listopadowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Jak podaje Gov.pl

Warunki emisji obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w listopadzie.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,50% w skali roku, a 2-letnich 1,00%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 1,10% dla 3-latek, 1,30% dla 4-latek oraz 1,70% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane są odpowiednio 1,50% i 2,00% w pierwszym roku oszczędzania.

Oprocentowanie obligacji 3-letnich wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej WIBOR6M. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 0,75%. Ten sam mechanizm zmiany oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak wyższa jest wysokość marży, która wynosi 1,00%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,25% dla obligacji 6-letnich oraz 1,50% dla 12-letnich.

Oprocentowanie listopadowej oferty obligacji oszczędnościowych kształtuje się na poziomie od 0,50% do 1,70% w pierwszym roku oszczędzania dla standardowej oferty oraz 1,50% i 2,00% w przypadku instrumentów rodzinnych.

Paleta możliwości jaką dają obligacje skarbowe jest szeroka. To oferta dla tych, którzy szukają krótko-, średnio- i długookresowych form oszczędzania o różnych zasadach oprocentowania.

Osoby zainteresowane oszczędzaniem na emeryturę mogą skorzystać z zakupu detalicznych obligacji skarbowych w ramach konta IKE-obligacje. Na wykorzystanie tegorocznego limitu w wysokości 15.777 zł pozostały jeszcze dwa miesiące. Szczegółowe informacje o koncie IKE-obligacje dostępne są w serwisie www.obligacjeskarbowe.pl

komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Od 26 października można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

szczegóły na GOV.PL 

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić:

  • w dowolnym momencie przez Internet w serwisie obligacjeskarbowe.pl,
  • przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy. Serwis telefoniczny jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00 z wyjątkiem dni świątecznych,
  • poprzez konto Inteligo,
  • w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

You may also like