Biznes Gospodarka HR Informacje Praca Wiadomości

Marazm społeczny, problemy w zarządzaniu ludźmi

Inflacja, wojna, nastroje społeczne.. wszystko to prowadzi do spadku motywacji w zakresie pracy. Często jednak powodem gorszej efektywności jest pracodawca. Co zrobić jednak aby praca sprawiała przyjemność zarówno pracodawcy jak i pracownikowi?

Typowa ścieżka rozwoju zakłada, że najczęściej to doświadczony specjalista na danym stanowisku otrzymuje awans, jednak nie zawsze jest to poprzedzone wdrożeniem, wyszkoleniem przygotowaniem do nowej roli.

Wiedzę o sposobach postępowania podczas zarządzania ludźmi,  o tym jak planować pracę swoją i innych, należy posiąść w pełnym zakresie, jeszcze zanim zaczniemy sprawować nową funkcję. Istotne jest jednak również to jakich błędów nie należy popełniać, gdy już obejmiemy stanowisko menadżerskie. Zderzenie rzeczywistości z wcześniejszymi wyobrażeniami nowego managera na temat specyfiki pracy, jakiej ma się podjąć nowy mamager, może być bardzo bolesne. Dla niego, jak i dla całej firmy.

Według badań „Harvard Business Review” prawie 40% nowo mianowanych menedżerów nie radzi sobie i traci stanowisko w ciągu półtora roku. Więcej jest też pracowników ogółem, którzy pracują poniżej swoich możliwości i oczekiwań firmy.

Jakie błędy popełniają?  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego udział menedżerów wynosi 8% w ogóle pracowników w Polsce. Jednocześnie według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości główną barierę do rozwoju firm stanowi brak dobrych menedżerów. Czego im brakuje?

Brak umiejętności szerszego spojrzenia

Strategiczne myślenie i spojrzenie na sprawy perspektywicznie, to istotne umiejętności podczas koordynacji pracy grupy. Tego niejednokrotnie brakuje osobom na wyższych stanowiskach, które dotychczas wykonywały konkretne obowiązki z automatu, skupione na tym co tu i teraz, dobrze wypełniały rolę zadaniowca. Tymczasem manager musi umieć podejmować odpowiedzialne decyzje wpływające na innych, patrzeć na każde zadanie i sposoby jego wykonania szerzej i z różnych perspektyw, szacując ryzyko i wyznaczając cele, na bieżąco budując autorytet jako manager. Dobry lider powinien rozumieć działania firmy, jej model biznesowy, wyzwania, cele strategiczne przed którymi firma stoi.

Aby taktycznie prowadzić działania swoje i swojego działu, w ogólnym interesie całej organizacji, należy śledzić na bieżąco zmiany i zarządzenia swojej firmy a także obserwować trendy na rynku i wdrażać krok po kroku plan rozwoju, nie tylko na tu i teraz ale również cele dalekosiężne.

Niejasne cele

Kolejnym błędem jest wyznaczanie niejasnych celów, tym sposobem bardzo łatwo stracić autorytet. Brak konsekwencji przy wyznaczaniu celów, za dużo pomysłów na raz. Pracownicy zdezorientowani, przestają czuć się pewnie i w konsekwencji spada ich produktywność, zaangażowanie. Perspektywiczne spojrzenie na sprawy firmy, daje możliwość określania potencjału aby skutecznie realizować wyznaczone cele i plany, które dobry manager sam również kreuje oraz wdraża. Precyzyjne określenie takich daleko i krótkofalowych założeń, odpowiednia ocena pracy zespołu, możliwości jako kolektywu ale i osobno, pozwala być elastycznym w momencie, gdy te plany będą musiały ulec zmianie.

Brak umiejętności traktowania współpracowników po partnersku

Sieć kontaktów i relacji w pracy jest ważny na wielu stanowiskach, jednak jako manager jesteś uzależniony od pracy ludzi, których masz wokół siebie. Ich działanie, oceniane jest niejako przez twój pryzmat. Rozwiązywanie konfliktów to umiejętność dobrego managera, który jest skuteczny w tej dziedzinie, w której zbudował autorytet oraz stworzył odpowiednie relacje z pracownikami. Częstym błędem jest izolacja szefa od zespołu, brak odpowiedniej komunikacji, a to zaburza poczucie jedności i ducha grupy, a w efekcie skutkuje brakiem obustronnego zaufania. 

Efektem niedotrzymania słowa odnośnie awansu czy podwyżki, które de facto się należy. jest rozczarowanie pracownika a to prowadzi do spadku efektywności, ze względu na brak zaufania do szefa. Niejednokrotnie jednak jest tak, że managerowie traktują swoich pracowników jako zasoby ludzkie przypisane pod konkretne zadania. Cyferki, statystki, wyniki przesłaniają czynnik ludzki. Manager nie musi znać się na wszystkim, a oszacować potencjał, umiejętności swoich pracowników i odpowiednio delegować zadania. Nierzadko jest jednak tak, że manager jest przekonany o swojej nieomylności i nie dopuszcza innego sposobu myślenia. To zamyka kreatywność pracowników i blokuje nie raz skuteczne pomysły. Wszystko zaczyna się i kończy na odpowiedniej komunikacji.

Co jeszcze?

Największym problemem 2022 roku nie tylko w biznesie jak i w relacjach to zbyt wysokie oczekiwania. Oczywiście, każdy je ma, zarówno względem siebie jak również, a może nawet przede wszystkim drugiego człowieka, jednak zbyt wysokie oczekiwania mogą prowadzić frustracje nie tylko pracownika ale i pracodawcy.

Musimy zdawać sobie bowiem sprawę, że każdy człowiek jest inny, ma odmienne kompetencje, cele, podejście do wielu spraw. Jeśli więc wymagamy od niego tyle co od siebie, często możemy ponieść porażkę. Jeśli pracodawca pragnie wykorzystać potencjał pracownika, najlepiej jak jest to możliwe, niezbędne jest zweryfikowanie jego sposobu pracy, atrybutów (cech wyróżniających), cele nie tylko biznesowych ale i życiowych, a następnie dopasowanie zadania tak aby pracownik mógł sobie z nim poradzić.

 

You may also like