„Ulga sponsoringowa to mega korzyść dla wszystkich – przedsiębiorców i sportowców, artystów, animatorów kultury, sponsorujących i sponsorowanych, wybitnych jednostek i całych społeczności. To solidarność sportowa i wyraz dbałości o lokalną kulturę na najwyższym poziomie i jestem pewny, że taka polityka wyda w przyszłości piękne owoce w postaci sukcesów naszych drużyn i sportowców na arenie międzynarodowej, a polskiej kulturze i nauce przyniesie wiele wybitnych dzieł i odkryć”– poinformował premier Morawiecki.

Premier zapowiedział wprowadzenie ulgi sponsoringowej dla przedsiębiorców.

„Mój rząd chce związać ze sobą aspekty biznesowy i sportowy, naukowy i kulturalny z pożytkiem dla przedsiębiorców, sportowców, naukowców i artystów” – napisał w mediach społecznościowych.

 

Ulga sponsoringowa ma przekonać firmy do inwestowania w sport, kulturę i naukę. 

„Odpowiednie przepisy zostały już uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Są to zmiany podatku CIT” podał premier

Na Facebooku premier Morawiecki dodał:

„W jaki sposób? Wprowadzając ulgę sponsoringową dla przedsiębiorców! Odpowiednie przepisy zostały już uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Są to zmiany podatku CITzakładające, że sponsor, ponosząc koszty na klub sportowy lub wspierając kulturę i naukę, może te koszty podwójnie wykorzystać podatkowo: wyliczając sobie podstawę podatkową (przychody minus koszty), odejmując 50 proc. takich kosztów od już wyliczonej podstawy opodatkowania, czyli 150 proc. kosztów na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe i naukę”.

You may also like