Biznes Gospodarka Informacje Lifestyle Wiadomości

Nowe prawo budowlane czas na cyfryzację

Prawo budowlane to nazwa najważniejszej ustawy zawierającej przepisy regulujące polskie prawo w zakresie projektowania, budowy, nadzoru, utrzymywania oraz prowadzenia robót budowlanych.

Pierwsze polskie Prawo budowlane, w którym  uregulowano zagadnienia techniczno-budowlane odmiennie dla miast i odmiennie dla wsi powstało w 1928 r. i obowiązywało do roku 1961.

Ze względu na pojawiającą się krytykę ustawy z 1961 r., podjęto prace nad jej reformą, mającą na celu wprowadzenie bardziej elastycznych i nowoczesnych unormowań prawnych. I tak, kolejna modyfikacja nastąpiła 24 października 1974 r., i obowiązywała 20 lat, do 7 lipca 1994 r.

Transformacja ustrojowa i dynamiczny rozwój budownictwa wymagało dostosowania przepisów do wcześniej ich wydanych i w 2003 roku uchwalono kolejną ustawę, a następną 20 lutego 2015 r.

Kolejne, poważne zmiany wprowadzono od 19 września 2020 r. Ich podstawowym celem było uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Obszerna nowelizacja prawa budowlanego dotyczyła technicznych i organizacyjnych problemów, m.in. takich kwestii jak projekt budowlany, pozwolenie na budowę, czy też procedura legalizacji niektórych samowoli budowlanych.

Ostatnie, istotne modyfikacje zostały wprowadzone 17 września 2021 r. Zgodnie z ich wykładnią, na podstawie zgłoszenia, można wybudować wolno stojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Chociaż prawo budowlane obowiązuje już wiele lat, to nieustannie okazuje się, że wymaga nowych rozwiązań zarówno prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych jak i dotyczących samego procesy budowlanego .

Rok 2022 przynosi  kolejną rewolucja w Prawie budowlanym.

20 kwietnia 2022 roku, Rząd przyjął kolejny projekt ustawy o zmianie Prawa budowlanego. Ma ona umożliwić prowadzenie dziennika budowy lub książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej, co pozwoli na kilka udogodnień. Po pierwsze, takie rozwiązanie daje możliwość  inwestorom monitorowania wpisów dokonywanych w dzienniku budowy z dowolnego miejsca (on-line), bez konieczności wyjazdu na budowie. Pozwoli to im zaoszczędzić czas i usprawni organizację pracy. Po drugie, każdy dziennik budowy, tak jak i książka obiektu budowlanego otrzyma indywidualny numer. Umożliwi to zarówno właścicielowi lub zarządcy, jak i organowi nadzoru budowanego, odnalezienie go w systemie elektronicznego dziennika budowy (EKOB) i odczytywanie wpisów dotyczących konkretnej budowy. Czasowo zachowana zostanie dotychczasowa forma prowadzenia dziennika budowy, czyli papierowa. Przez okres przejściowy będzie można wybrać między starą, a nową formą prowadzenia dziennika.

Przez ePUAP lub skrzynkę podawczą, będzie również możliwe generowanie wniosków, zgłoszeń i zawiadomień, które następnie będzie można złożyć w postaci papierowej albo w formie dokumentu. Uregulowano także sprawy uzgadniania pod względem ochrony przeciwpożarowej projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego. Do tej pory było to możliwe tylko w wersji papierowej.  Po zmianach, w łatwy i szybki sposób będzie można uzyskiwać uzgodnienia w postaci elektronicznej.

Są też inne usprawnienia:

Bardziej elastyczne ma być też prowadzenie i wyznaczanie terminów egzaminów na uprawnienia budowlane w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

Z kolei centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej, będą prowadzone poprzez nowe oprogramowanie, system e-CRUB, który zastąpi dotychczasowy Centralny Rejestr osób (CRUB).

Cyfryzacja w budownictwie oznacza dla inwestorów same korzyści. Zmniejszy zużycie papieru (np. projekt budowlany w postaci papierowej musi być dostarczony aż w trzech egzemplarzach), koszty magazynowania dokumentacji i wydanych pieniędzy na ksero i wydruki. Korzyścią jest  również skrócenie do 21 dni terminu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m kw.

Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB )już 26 formalności budowlanych można załatwić on-line. Są tam dostępne instrukcje dotyczące wypełniania formularzy oraz wyjaśnienia. Nie zapominajmy także o pandemii COVID-19. Ograniczenie liczby wizyt w urzędach i nasze zdrowie jest równie ważne (a nawet najważniejsze)  jak zaoszczędzony czas i pieniądze. Rynek budowlany bardzo dynamicznie się rozwija i każde działania dążące do jego ulepszenia  i dające nowe rozwiązania wspierające tę branżę są na wagę złota.

Red. Karolina Motylewska

Źródło:

www.zobaczmieszkania.pl

www. piib.org.pl

www.  kprm.pl

www. muratordom.pl

 

 

 

You may also like