Biznes Edukacja Finanse/Księgowość Geolokalizacja Gospodarka Informacje Polityka Wiadomości

Nowelizacja ustawy budżetowej na 2023 rok przyjęta przez Radę Ministrów

Jak podaje serwis Gov.pl

  • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023.
  • Projekt nowelizacji przewiduje m.in. zwiększenie środków dla JST na realizację zadań.
  • Przewidziano również dodatkowe środki dla pracowników budżetówki na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń w 2023 r. oraz dodatkowe środki dla nauczycieli.

Nowelizacja ustawy budżetowej na bieżący rok jest odpowiedzią na wyzwania związane z priorytetami rządu. To przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa, wzmocnienie finansowe samorządów, a także reakcja na kryzysy, które dotykają Polskę

– powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Jak dodała minister Rzeczkowska:

Zrewidowaliśmy nieco nasz scenariusz makroekonomiczny. Wzrost gospodarczy w 2023 r. będzie nieco wolniejszy, ale fundamenty naszej gospodarki pozostają stabilne.

W nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r. przyjęto:

  • dochody budżetu państwa na poziomie 601,4 mld zł,
  • wydatki budżetu państwa na poziomie 693,4 mld zł,
  • deficyt budżetu państwa na koniec 2023 r. nie większy niż 92 mld zł.

Zwiększenie środków w 2023 roku

W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej więcej pieniędzy trafi m.in. dla:

Jednostek Samorządu Terytorialnego

W celu wsparcia realizacji zadań przez samorządy przewiduje się przekazanie w bieżącym roku dodatkowych dochodów w wysokości ponad 14 mld zł.

Dodatkowe dochody będą stanowiły uzupełnienie subwencji ogólnej, co pozwoli JST
na elastyczne gospodarowanie tymi środkami, bowiem o przeznaczeniu środków o charakterze subwencyjnym decydują same JST.

Wsparcie finansowe dla JST z budżetu państwa znacząco zwiększy dochody, którymi dysponują samorządy w 2023 r. i tym samym zwiększy się zakres realizowanych zadań, co korzystnie wpłynie na poziom świadczonych usług publicznych.

W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej zabezpieczono także środki na wypłatę
w 2023 r. nagrody specjalnej dla nauczycieli oraz wyższe środki w związku z planowanym ustaleniem od dnia 1 lipca 2023 r. wyższej kwoty bazowej służącej ustaleniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pracowników państwowej sfery budżetowej

Zdecydowano o przekazaniu dodatkowych środków z możliwością ich przeznaczenia dla pracowników państwowej sfery budżetowej na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń w 2023 roku (dodatkowe środki będą również skierowane dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy rządowe) oraz o odmrożeniu od 1 lipca 2023 roku podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne 2 lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023.

Przyjęte rozwiązania przyczynią się do zniwelowania odczuwalnych skutków inflacji oraz umożliwią przeznaczenie przez pracodawców wyższych środków na działalność socjalną organizowaną na rzecz pracowników.

Założenia makroekonomiczne

  • PKB w ujęciu realnym 0,9 proc. (wobec 1,7 proc. prognozowanego w pierwotnej ustawie budżetowej).
  • Stopa bezrobocia 5,5 proc. na koniec 2023 r. (wobec 5,4 proc. prognozowanego w pierwotnej ustawie budżetowej).
  • Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2023 r. 7 104 zł.
  • Inflacja w ujęciu średniorocznym wynosząca 12% (wobec 9,8% prognozowanego w pierwotnej ustawie budżetowej).

Bezpośredni wpływ na zmianę założeń (spójnych z Aktualizacją Programu Konwergencji z kwietnia br.) mają skutki trwającej wojny w Ukrainie, szybszy od oczekiwanego wzrost inflacji w 2022 r. oraz wpływ zacieśniania polityki monetarnej na poziom konsumpcji prywatnej.

 

You may also like