Biznes Gospodarka Wiadomości

Pomoc zabytkom Ukrainy – pierwsze transporty dotarły już do Lwowa

Jak podaje serwis GOV.pl

W odpowiedzi na apele ukraińskich muzealników Narodowy Instytut Dziedzictwa, Archiwa Państwowe, Instytut Polonika, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego we współpracy z miejskimi konserwatorami zabytków i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizują transporty materiałów przeciwpożarowych przeznaczonych do zabezpieczenia zabytków i dóbr kultury Ukrainy. Materiały do ochrony dzieł sztuki wysyła do Lwowa także Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Pierwsze transporty z pomocą dotarły już na miejsce.

Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jest zagrożeniem nie tylko dla życia żołnierzy i cywilów, ale także dla zabytków i dzieł sztuki będących świadectwem wielokulturowej historii narodu ukraińskiego. Ich zniszczenie byłoby bezpowrotną stratą dla całej ludzkości. Dlatego polskie instytucje kultury podejmują działania mające na celu ochronę bezcennego dziedzictwa.

Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego we współpracy z miejskimi konserwatorami z całej Polski zorganizowały zbiórkę najpotrzebniejszych materiałów do zabezpieczenia przeciwpożarowego zbiorów ukraińskich instytucji kultury. Środki zgromadzone w dniach od 5 do 13 marca zostały już wysłane do Lwowa. To łącznie 4 transporty zapewnione m.in. przez MKiDN. Łącznie na Ukrainę trafi prawie 2 000 gaśnic różnych typów, ok. 450 bel wełny mineralnej, ponad 500 koców gaśniczych oraz prawie 2 km taśm montażowych. Zbiórka materiałów będzie kontynuowana, ponieważ miejscy konserwatorzy zabytków z innych ukraińskich miast również zgłosili stronie polskiej swoje potrzeby.

Już w piątek, 11 marca, do Narodowej Galerii Sztuki we Lwowie dotarł transport z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Przekazane zostały materiały do ochrony obiektów muzealnych, takie jak: flizelina, kartony przekładkowe, materiały wypełniające, wałek na nawijania płótna wyjętego z ram. W ciężarówce znalazła się też żywność oraz środki medyczne zebrane przez pracowników Muzeum Narodowego w Poznaniu dla ukraińskich kolegów. W transporcie powrotnym do Polski przywiezionych zostało 600 książek, które Biblioteka Raczyńskich zakupiła dla dzieci ukraińskich w Wydawnictwie Starego Lwa i Wydawnictwie Apriori.

W sobotę dotarła do Lwowa również pierwsza partia materiałów przeciwpożarowych przekazana przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa za Granicą Polonika. W przesyłce znalazło się m.in. 900 m² kurtyny przeciwogniowej, 1 200 m² tkaniny paroprzepuszczalnej, 10 kg sznurków szklanych niepalnych. Kolejny transport jest w trakcie przygotowywania.

Także  Archiwa Państwowe przekazały materiały do zabezpieczenia archiwaliów, w tym 450 sztuk pudeł specjalistycznych do pakowania oraz środki zabezpieczające na wypadek pożaru w magazynach z dokumentami.

Natomiast do Muzeum Narodowego im. Szeptyckiego rusza transport z materiałami do ochrony dzieł sztuki zorganizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

You may also like