Biznes Gospodarka Wiadomości

Ponad 102 miliony euro wsparcia z Funduszy Norweskich na rozwój małych ojczyzn. Pierwsze 3 umowy o dofinansowanie podpisane

Jak podaje Gov.pl

Z pomocą Funduszy Norweskich i EOG oraz pieniędzy krajowych wspieramy małe ojczyzny. Ponad 3,5 miliona euro wsparcia otrzyma każde z 29 miast objętych programem „Rozwój lokalny”, by wkroczyć na szybszą ścieżkę wzrostu. Podpisaliśmy pierwsze umowy o dofinansowanie z Żarami, Jarocinem i Koninem – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Program „Rozwój lokalny” to kompleksowe wsparcie rozwoju małych i średnich miast. Ma wzmocnić spójność społeczną i gospodarczą poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardu życia mieszkańców małych i średnich miast.

Zgłaszane projekty z pewnością wpłyną na poprawę komfortu życia wszystkich mieszkańców. 9 lipca 2021 r. wskazaliśmy listę 29 miast, które zakwalifikowały się do programu. Podpisaliśmy pierwsze umowy z władzami Jarocina, Konina i Żar, z których każda opiewa na ponad 3,5 miliona

– poinformował minister Puda.

Konin – tu płynie energia

Projekt Konina „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” będzie dążyć m.in. do wprowadzenia nowej ścieżki rozwoju, jaką jest Zielone Miasto Energii. Konin ma szansę stać się dobrze prosperującym centrum energii odnawialnej, a także lepszym miejscem do życia i rozwoju dla mieszkańców.

Pierwszym celem Nowej Ścieżki Rozwoju Miasta jest transformacja energetyczna i gospodarcza. Rozwój energetyki odnawialnej, w tym wykorzystanie wodoru oraz wód geotermalnych. Drugi cel rozwoju stanowić będzie zdrowa równowaga, czyli nadanie miastu nowego, proekologicznego charakteru. Trzecim celem jest uruchomienie energii ludzi. Aktywizacja mieszkańców Konina poprzez wyzwolenie ich kreatywności i przedsiębiorczości.

Jarocin – Miastem Jutra

Główne obszary realizacji projektu to:

  • Ecorockowe Miasto – dążenie do osiągnięcia równowagi środowiskowej,
  • Wspólnota lokalna awangardowych działań – współdziałanie i kreatywne tworzenie nowoczesnego i świadomego społeczeństwa,
  • Jarociński Rozwój Gospodarczy – tworzenie warunków do gospodarczo-edukacyjnej innowacyjności.

Miastu zależy na poprawie warunków środowiskowych, zwiększeniu atrakcyjności życia mieszkańców i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt ma pomóc w zbudowaniu społeczeństwa obywatelskiego, poprawie więzi i tożsamości lokalnej oraz stworzeniu dostępnej i przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców.

Żary, tu chcę żyć!!!

Projekt ukierunkowany jest na wyeliminowanie problemów i barier rozwojowych miasta. Jego realizacja przyczyni się do zahamowania niekorzystnych tendencji społeczno-gospodarczych i procesu osłabienia jego funkcji miejskich. Podjęte przez miasto działania będą źródłem pozytywnego impulsu rozwojowego w wymiarze społeczno-demograficznym, gospodarczym, środowiskowym, finansowym, przestrzennym oraz kulturowym.

Efektem realizacji projektu będzie:

  1. wzmocnienie aktywności i kreatywności społecznej mieszkańców;
  2. urzeczywistnienie koncepcji Żar jako zielono – niebieskiego miasta;
  3. zrównoważony rozwój gospodarczy;
  4. rozwój polityki przestrzennej;
  5. zmiana wizerunku instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego w Żarach.

Fundusze norweskie

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

Polska już po raz trzeci będzie korzystać z tych środków. Do dyspozycji na lata 2014-2021 (okresy wdrażania Funduszy norweskich i funduszy UE nie pokrywają się) mamy 809 milionów euro. Umowa na realizację Programu „Rozwój lokalny” opiewa na sumę – 117,6 milionów, z czego 15 proc. tej kwoty, czyli 17,6 mln euro to wkład krajowy.

You may also like