Biznes Edukacja Gospodarka Wiadomości

Przedsiębiorcy w czasie pandemii – CO DALEJ?

W dniu 11 grudnia w Warszawie, odbył się II Kongres Polskiej Przedsiębiorczości

pt.: „POROZMAWIAJMY O PRZYSZŁOŚCI. Polscy Przedsiębiorcy w czasie pandemii – CO DALEJ?”

organizowany przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika.

Partnerem akcji była prestiżowa Uczelnia Collegium Humanum, a patronem medialnym portal PolandGo, Rzeczpospolita, Capital 24 oraz Grupa AFA MEDIA.

Podczas Kongresu, można było usłyszeć wystąpienia m.in:

prof. dr hab. Pawła Czarneckiego, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h.c Rektora i założyciela elitarnej Szkoły Głównej Menedżerskiej Collegium Humanum

Roberta Składowskiego Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl

Piotra Podgórskiego – Radca Prawny z Kancelarii Prawnej Clever One; Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji
Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl

prof. dr Arkadiusza Derkacza – Instytut Zarządzania i Finansów Collegium Humanum,

dr Marcina Wajdę – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

dr Bartłomieja Machnika EMBA, DBA – Dyrektor Instytutu Badawczego Analiz Regionalnych Collegium Humanum

JM prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego – Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. K. Puławskiego w Radomiu, Członek Konwentu-Rady Konsultacyjnej Biznesu Collegium Humanum

JM prof. PPUZ dr hab. Roberta Włodarczyka – Rektor Państwowej Podhalańskiej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Członek Konwentu- Rady Konsultacyjnej Biznesu Collegium Humanum

Podczas wydarzenia były omawiane m.in. zmiany w przepisach prawnych i ich skutki dla przedsiębiorców oraz otoczenia biznesu, kwestie konkurencyjności polskiego przedsiębiorcy będące wypadkową działania państwa i samorządu, a także poruszane były również zagadnienia:

– rola instytutów badawczych w tworzeniu platformy dialogu pomiędzy samorządem i biznesem.

– rola państwa i samorządów we wspieraniu współpracy ludzi nauki i biznesu.

Ciężka sytuacja wielu przedsiębiorców, zmusiła do dialogu pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami państwowymi, które coraz aktywniej wspierają sektor MŚP.

W ostatnim czasie rząd zaprezentował nowe przedsięwzięcie Resc-EWE

Program MOOC (Massive Open Online Courses) to osiem instruktażowych filmów wideo i zestaw narzędzi, które służą do samodzielnej edukacji przedsiębiorców. Materiały video dotyczą takich tematów jak:

  • przedsiębiorczość;
  • planowanie biznesowe;
  • odporność firmy na sytuacje kryzysowe.

Instruktażowe filmy wideo oraz zestaw narzędzi służących edukacji przedsiębiorców w nabywaniu pro przedsiębiorczych kompetencji, umiejętności planowania biznesowego i budowania odporności firm na sytuacje kryzysowe zostały w czwartek zaprezentowane na konferencji w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Obecnie MRiT tworzy nowy Program Polityka Nowej Szansy 2.0. Będzie to kontynuacja działań edukacyjno-informacyjno-promocyjnych rozpoczętych i wypracowanych w pierwszej wersji PNS.

szczegóły na GOV.pl 

You may also like