Biznes Edukacja Gospodarka Wiadomości

Spektakularna Gala, Inauguracja Roku Akademickiego Collegium Humanum.

20 października br. w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie przy ul. Karasia 2 odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/22 Collegium Humanum. Podniosłe wydarzenie zapoczątkowało czwarty rok prężnego funkcjonowania uczelni, w której murach kształcić się będzie ok. 4 900 nowo zrekrutowanych Studentów I roku.

„Chcemy kształcić człowieka, który będzie pracownikiem wyposażonym nie tylko
w wiedzę, kompetencje i umiejętności. Nie biernego obserwatora rynku pracy ale  osobę, która postara się ten rynek wykreować – poprzez swoje pomysły, innowacyjne rozwiązania, postępowanie zgodne z filozofią błękitnych oceanów, czyli poszukującego nisz, przestrzeni wartych zagospodarowania” – tak rozpoczął swoje przemówienie inauguracyjne Jego Magnificencja Rektor Collegium Humanum, prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h.c.

Ceremonia Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22 Collegium Humanum odbyła się po 18 miesiącach lockdownu w warunkach stacjonarnych – Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Zaproszenie przyjęły znane osobistości, w tym przedstawiciele władz państwowych i samorządowych m.in. Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. współpracy z organizacjami polonijnymi i pozarządowymi – Pan Bartosz Rybak, Komendant Główny Straży Ochrony Kolei – Pan Doktor Inżynier Generał Józef Hałyk, Sekretarz m.st Warszawy – Pan Minister Włodzimierz Karpiński, Burmistrz Dzielnicy Białołęka – Pan Grzegorz Kuca, EMBA, DBA, Członek Zarządu Powiatu Legionowskiego i Doradca Związku Miast Polskich – Pan Przemysław Cichocki, Burmistrz Dzielnicy Mokotów – Pan Rafał Miastowski.

Środowisko akademickie reprezentowali zaś:

Rektor Vysoká škola DTI na Słowacji – Jego Magnificencja Profesor Tomáš Lengyelfalusy

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku na Słowacji – Jego Magnificencja doc. Ing. Jaroslav Demko

Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – Nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski

Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K.Puławskiego
w Radomiu – Jego Magnificencja prof. dr. hab. Sławomir Bukowski

Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelnii Zawodowej w Nowym  Targu – Jego Magnificencja prof. dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu – Jego Magnificencja Prof. dr Paweł Trefler

Prorektor Newton College University w Pradze – Prof. dr hab. Jiří Koleňák

Prorektor Collegium Humanum w Bratysławie – Dr. h. c. mult. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. György Herdics

Prorektor Vysoká škola DTI – doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.

Dyrektor Akademickiego Apsley Business School w Londynie – Prof. Sebastian Fuller

Prorektor ds. klinicznych i inwestycji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Prof. dr hab. n med. Wojciech Lisik

Prorektor ds. studenckich Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie – Prof. dr hab. Jarosław Gryz

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Ksiądz Prof. dr hab. Marek Stokłosa

Prorektor ds. naukowych i współpracy Uczelni Medycznej Marii Skłodowskiej Curie  i Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof – Prof. dr hab. n med. Łukasz Szarpak

Prezes Polskiej Federacji Szpitali i Członka Konwentu Collegium Humanum – Profesor dr n med. Jarosław J Fedorowski

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w latach 2012-2020, a obecnie Prezes Zarządu  Warsaw New Tech University Foundation – Jego Magnificencja Ksiądz Profesor  Doktor Habilitowany Stanisław Dziekoński, Doktor Honoris Causa

Profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot

Wśród innych, ważnych Gości znaleźli się też m.in. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Profesor honorowy Collegium Humanum, Dr h c. – P. Andrzej Kraśnicki, Zastępca Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Olimpijskiego – P. Iwona Łotysz, I Wiceprezes Federacji Piłki Ręcznej – Prof. Bogdan Sojkin, Prezes Zarządu Lux Med – P.Anna Rulkiewicz, Ambasador Ad Personam – P.Witold Rybczyński, Ambasador tytularny – P. Andrzej Braiter, Dyrektor Generalnego Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich, Wielki Kanclerz Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej, Generał Bractwa Kurkowego – Gniewomir Rokosz – Kuczyński, Wielka Ochmistrzyni Warszawska – Przełożona Fraucymeru Warszawskiego Bractwa Kurkowego im. Jana Kilińskiego, Dama Kurkowa Rzeczypospolitej – siostra Agnieszka Jarocka i wielu innych.

Na scenie z mową powitalną wystąpili Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych – Pan Minister Wojciech Murdzek oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych – Pan Minister Karol Rabenda.

Jednym z najważniejszych punktów wieczoru było wręczenie powołań do Konwentu – Rady Konsultacyjnej Biznesu Collegium Humanum, będącej najważniejszym organem doradczym Rektora. W skład Rady wchodzą wybitni przedstawiciele
ze świata biznesu, ochrony zdrowia, nauki, sportu i kultury (zarówno z Polski, jak i zagranicy).

Powołania do Konwentu z rąk Jego Magnificencji otrzymali więc kolejno:

  • Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu – Jego Magnificencja, Profesor Doktor Habilitowany Robert Włodarczyk
  • Rektor Vysokiej školy DTI na Słowacji – Jego Magnificencja, Profesor PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
  • Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku na Słowacji – Jego Magnificencja doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.
  • Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w latach 2012-2020, a obecnie Prezes Zarządu  Warsaw New Tech University Foundation – Jego Magnificencja Ksiądz Profesor  Doktor Habilitowany  

Stanisław Dziekoński, Doktor Honoris Causa

  • Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej – Pani Magister Farmacji Elżbieta Piotrowska – Rutkowska
  • Wiceprezes Zarządu spółki SYGNITY S.A. – Pan Mariusz Jurak, MBA
  • Prezes Zarządu NASK S.A. – Pan Igor Granosik, EMBA

Nowych członków Konwentu przywitał ze sceny Przewodniczący Prezydium Konwentu i jednocześnie Burmistrz dzielnicy Białołęka – Pan Grzegorz Kuca, EMBA, DBA.

Kolejnym punktem ceremonii było nadanie przez Rektora Collegium Humanum, najwyższego odznaczenia uczelni – Złotego Medalu Collegium Humanum, przyznawanego za wieloletnią i pełną zaangażowania partnerską współpracę, wkład wniesiony w rozwój uczelni oraz wybitne zasługi w działalności społecznej, biznesowej, naukowej, dydaktycznej w Polsce i na świecie.

Otrzymali je kolejno:

  • Dyrektor Akademicki Apsley Business School w Londynie – Profesor Sebastian Fuller, MBA
  • Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Profesor honorowy Collegium Humanum, Doctor Honoris Causa – Andrzej Kraśnicki, MBA

Na uroczystości nie zabrakło też obowiązkowych punktów każdej Inauguracji Roku Akademickiego, w tym m.in. Immatrykulacji – symbolicznego przyjęcia w poczet studentów oraz ślubowania. Tekst roty ślubowania odczytała Prorektor Collegium Humanum – mgr Iwona Górka, MBA. Z przemówieniem w imieniu studenckiej braci wystąpił również Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum – Pan Sebastian Krauz.

 

Corocznie, obowiązkowym punktem gali inauguracyjnej jest Wykład Inauguracyjny. W tym roku mowę pt. „PSYCHOLOG W ŚWIECIE 5.0” wygłosiła Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Profesor Collegium Humanum – dr Krystyna Teresa Panas.

Ceremonię uświetnił Chór Archikatedry Warszawskiej, który zaintonował Hymn Narodowy oraz pieśni  Gaudeamus Igitur, Gaude Mater Polonia czy Bogurodzica.

Akcentem artystycznym był recital muzyczny Jacka Wójcickiego – muzyka, tenora, aktora filmowego, teatralnego, znanego z występów m.in. w Piwnicy pod Baranami, Kabarecie Olgi Lipińskiej.

W kolejnym – 4 już roku działalności Collegium Humanum, naukę na I roku studiów w Polsce (siedziba w Warszawie oraz filie w Poznaniu, Rzeszowie oraz Wrocławiu) rozpoczyna ok. 4 900 osób, a proces naboru uzupełniającego wciąż trwa. Uczelnia posiada dodatkowo ośrodki zagraniczne, zlokalizowane w Czechach (Praga
i Frýdek-Místek), na Słowacji (Bratysława) oraz jako jedyna uczelnia w Polsce –
w Uzbekistanie (Andijon).

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22 Collegium Humanum transmitowana było dla Studentów i sympatyków uczelni poprzez streaming online na żywo i transmisję na kanałach Facebook oraz Youtube Uczelni.

You may also like