Biznes Wiadomości

Venture capital – finansowanie przedsiębiorstwa czy ryzyko?

Wspierać rozwój firmy można za pomocą źródeł wewnętrznych, czyli kapitałem własnym oraz za pomocą kapitału zewnętrznego. Kapitał obcy reprezentuje zobowiązania firmy wobec zewnętrznych podmiotów.

Zewnętrzny kapitał to np. dotacje unijne, dotacje państwowe oraz np. venture capital.

Venture capital to nic innego jak inwestycje średnio i długoterminowe w prywatne przedsiębiorstwa, które są we wczesnych fazach rozwoju. Inwestycje, które realizują wyspecjalizowane podmioty (fundusze venture capital) wiążą się z podniesieniem jakości zarządzania i wsparciem managerskim, ale również z wysokim ryzykiem.

To w jakim zakresie obcy kapitał ingeruje w przedsiębiorstwo, w które inwestuje zależy od wielkości wsparcia finansowego oraz od poziomu ryzyka ekonomicznego danej firmy. Pozyskiwanie kapitału własnego dzięki venture capital może generować spore korzyści, szczególnie dla spółek akcyjnych, ponieważ pomaga rozwiązywać problemy z zarządzaniem, z managementem oraz zarządzaniem finansami, wzmacnia się płynność finansową, celem której jest docelowo realizacja zysków kapitałowych. Rozwiązanie to wspiera nie tylko nowe firmy, ale również takie, które wymagają restrukturyzacji, obejmując kompleksowe wsparcie organizacyjne, finansowe i doradcze.

Celem inwestorów jest podniesienie poziomu zarządzania firmą, maksymalizacja zysków i zwiększenie wartości firmy na rynku i w konsekwencji podniesienie akcji giełdowych firmy. Fundusze VC zwiększają również zdolności kredytowe przedsiębiorstw.

Aby finansowanie w takiej formie jak venture capital, stało się możliwe dla firmy, która szuka wsparcia kapitałowego, niezależnie czy przedsiębiorstwo jest nowe, czy planuje konkretny i drogi rozwój,  liczy się rzetelny, skrupulatnie przygotowany pomysł.  Dla debiutujących firm często jest to jedyne rozwiązanie, dzięki któremu otrzymają finansowe wsparcie.

Inwestycje venture capital koncentrują się na wsparciu w zakładaniu nowych przedsiębiorstw, z gwarancją zwrotu kapitału, wsparciu firm, które już istnieją, jak również inwestycji w firmy, które chcą zaistnieć na rynku zagranicznym bądź ułatwiają wykup akcji, udziałów przez zarząd.

Wykup części udziałów przez inwestora jest równoznaczny z częściową utratą kontroli nad spółką. Wiąże się to z koniecznością dzielenia się zyskami, podziałem władzy oraz liczeniem się ze zdaniem partnera.

Współpraca w każdym z tych obszarów jest długoterminowa

Red. Agnieszka Jaźwińska

 

You may also like