Biznes Finanse Finanse/Księgowość Gospodarka Informacje Polityka Wiadomości

Więcej firm będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń eksportowych

Jak podaje serwis Gov.pl

Zwiększenie katalogu ubezpieczeń eksportowych, dzięki czemu więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych – m.in. to zakłada przyjęty dziś przez rząd projekt nowelizacji ustawy.

Chodzi o nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw i uchylenie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Przepisy przyjęła Rada Ministrów na posiedzeniu 20 czerwca 2023 r.

Przepisy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach, nie zapewniają w pełni narzędzi pozwalających z pomocą Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, na możliwie jak najszybsze reagowanie na ewentualne globalne wydarzenia. Z uwagi na dynamiczną sytuację gospodarczą na świecie, konieczne jest stworzenie elastycznego mechanizmu, który da możliwość kierowania pomocy odpowiedniej do pojawiających się potrzeb. Doprecyzowanie, uzupełnienie przepisów umożliwi Korporacji szybkie reagowanie i tworzenie instrumentów finansowych dla polskich firm

– mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Dlatego zostanie rozszerzony katalog oferowanych przez KUKE ubezpieczeń, jak również katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z tego rodzaju ubezpieczeń – o oddziały przedsiębiorców zagranicznych oraz podmioty dokonujące inwestycji w Polsce służące transformacji energetycznej kraju

– wskazuje wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

Rozwiązania tego typu zostały już wprowadzone w innych krajach europejskich np. w Szwecji, Norwegii i Hiszpanii.

Nowe korzystne zmiany dla przedsiębiorców

Dzięki zmianom, KUKE zaoferuje większy wybór ubezpieczeń i więcej instytucji będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych.

Nowelizacja wprowadza możliwość reasekuracji przez KUKE ubezpieczeń casco i OC w transporcie, dotyczących żeglugi morskiej i śródlądowej oraz przedmiotów w transporcie, a także niezwiązanych z transportem pozostałych szkód wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież). Przepisy te będą miały zastosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Nowe przepisy zapewnią ochronę ubezpieczeniową polskim eksporterom, również w zakresie zakupu towarów, poprzez wdrożenie do oferty KUKE ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez ubezpieczającego na poczet dostawy importowej z jakiegokolwiek kraju, w przypadku, gdy ma on otwarty przez KUKE limit kredytowy w polisie obrotowej na zagranicznych odbiorców swoich produktów lub usług (ubezpieczenie kredytu kupieckiego w eksporcie).

Wprowadzenie tego rozwiązania przyczyni się do zwiększenia obrotów handlowych polskich przedsiębiorców, a tym samym umożliwi ich rozwój i zwiększy możliwości współpracy z firmami zagranicznymi. Dzięki temu polscy eksporterzy będą mogli kupować towary i podzespoły wykorzystywane w procesie produkcyjnym, które są niedostępne lub występują w ograniczonej ilości w Polsce, co finalnie może zapobiec zakłóceniom łańcucha dostaw.

Rozwój odnawialnych źródeł energii 

Nowelizacja wprowadza też rozszerzenie legitymacji KUKE do oferowania ochrony ubezpieczeniowej również w zakresie projektów pozaeksportowych – ograniczonych do pokrywania ryzyka podmiotom prywatnym i publicznym w zakresie ich działalności służącej transformacji energetycznej Polski i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Zaangażowanie KUKE da nowy impuls w stosunku do obecnie funkcjonujących rozwiązań. Rozszerzanie systemu wsparcia jest konieczne dla dalszego rozwoju projektów OZE.

You may also like