Biznes Gospodarka Informacje Nieruchomości Wiadomości

Szkolenia online-Ochrona i kształtowanie przestrzeni publicznych

Jak podaje serwis GOV.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do udziału w trzeciej edycji szkoleń online dotyczących ochrony i kształtowania przestrzeni publicznych z uwzględnieniem tzw. uchwał krajobrazowych. Szkolenia odbędą się za pośrednictwem platformy Webex w październiku 2022 br. Mogą wziąć w nich udział przedstawiciele samorządów lokalnych, ale także projektanci, przedstawiciele organizacji społecznych, ruchów miejskich, ludzie nauki, przedstawiciele administracji rządowej i inne osoby zainteresowane tematem ochrony oraz kształtowania przestrzeni publicznej.

Szkolenia mają stanowić merytoryczne wsparcie dla samorządów, a w szczególności dla małych miast, które dotąd nie zdecydowały się na podjęcie prac nad uchwałami krajobrazowymi, oraz dla innych podmiotów zaangażowanych w procesy kształtowania jakości krajobrazu.

Głównym celem szkoleń jest dopełnienie dostępnej na rynku oferty, która koncentruje się głównie na kwestiach proceduralnych, poprzez przedstawienie uczestnikom sposobów identyfikowania lokalnych wartości krajobrazowych. Szczególnie ważne będzie uświadomienie znaczenia podnoszenia jakości krajobrazu i przestrzeni publicznej wraz z potencjalnymi korzyściami dla rozwoju gminy i z prezentacją dobrych praktyk.

Szkolenia poprowadzi architekt Bartosz Poniatowski – ekspert z sześcioletnim doświadczeniem w zakresie tworzenia uchwał krajobrazowych, autor siedmiu obowiązujących aktów prawa miejscowego (około 10% wszystkich uchwał), który posiada także 7-letnie doświadczenie jako pracownik samorządowy, m.in. w zakresie konsultacji społecznych oraz poprawy jakości przestrzeni publicznych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Istnieje możliwość wzięcia udziału we wszystkich lub tylko w wybranych spotkaniach. Pierwszeństwo w rejestracji na kolejne spotkania będą miały osoby uczestniczące w poprzednich.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres estetyka@kultura.gov.pl w terminie:

 • do 30 września – na spotkanie nr 1 „Ochrona krajobrazu w gminie – zagadnienia wstępne” (data szkolenia – 10.10.2022 r.)
 • do 3 października – na spotkanie nr 2 „Cel i zakres uchwały krajobrazowej” (data szkolenia – 13.10.2022 r.)
 • do 7 października – na spotkanie nr 3 „Aspekty finansowe wdrażania ustawy krajobrazowej” (data szkolenia – 17.10.2022 r.).

Ramowy program szkoleń dostępny tutaj.

Kontakt w sprawie szkoleń: Patrycja Majewska, Departament Mecenatu Państwa, MKiDN, tel. 22 5515624, estetyka@kultura.gov.plRamowy program szkoleń

10 października 2022 r.

Spotkanie nr 1: „Ochrona krajobrazu w gminie – zagadnienia wstępne”

 • Europejska Konwencja Krajobrazowa: krajobraz jako chronione dobro wspólne,
 • audyt krajobrazowy: wsparcie dla diagnozy i ochrony wartości krajobrazu w gminie,
 • parki kulturowe,
 • działania poprzedzające przystąpienie do prac nad uchwałą krajobrazową: identyfikacja obiektów i miejsc ważnych dla krajobrazu gminy, kwestia nielegalnych nośników,
 • gdzie reklama zewnętrzna pasuje, a gdzie nie?
 • dobre praktyki: działania analityczne, konsultacyjne i edukacyjne; przykład niewiążących wytycznych dot. kształtowania przestrzeni opracowany przez MKiDN (materiał dostarczy MKiDN);
 • kontekst zagraniczny zagadnienia chaosu reklamowego na przykładach fotograficznych.

 

13 października 2022 r.

Spotkanie nr 2: „Cel i zakres uchwały krajobrazowej”

 • specyfika uchwały krajobrazowej na tle gminnych aktów planistycznych,
 • zasada proporcjonalności ustaleń uchwały krajobrazowej,
 • ogrodzenia i mała architektura: dlaczego warto je regulować,
 • reklama na obiektach publicznych,
 • estetyka szyldów – jak wspierać przedsiębiorców?
 • reklama okolicznościowa i wyborcza,
 • dobre praktyki i orzecznictwo: zakres uchwały, przykłady wdrażania, działania popularyzatorskie.

17 października 2022 r.

Spotkanie nr 3: „Aspekty finansowe wdrażania ustawy krajobrazowej

 • czemu służy opłata reklamowa,
 • kwestie kar i odszkodowań,
 • dobre praktyki: postępowanie z nośnikami niezgodnymi z uchwałą krajobrazową,
 • wdrażanie uchwały ws. opłaty reklamowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkoleń.

You may also like