Jak podaje serwis Gov.pl

Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej rząd udostępnił publikację „Wolontariat w szkole – zgodnie z prawem”. Poradnik jest skierowany do kadr oświatowych, opiekunów szkolnych kół wolontariatu, koordynatorów wolontariatu, wolontariuszy oraz ich rodziców. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące organizacji wolontariatu w szkole. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

– Podejmowanie działań wolontariackich ma niebagatelne znaczenie w procesie
edukacji i formowania osobowości jednostek, szczególnie zaś osób młodych. Nie tylko
odpowiada ono na potrzeby samorealizacji, integracji lub przynależności do danej
grupy społecznej, lecz także formuje hierarchię wartości, na której szczycie znajduje się
odpowiedzialność za los drugiego człowieka – napisał minister Przemysław Czarnek we wstępie do publikacji „Wolontariat w szkole – zgodnie z prawem”.

Poradnik został przygotowany z myślą o osobach zaangażowanych w tworzenie struktur wolontariatu w szkołach, tj. dyrektorach szkół, kadrze pedagogicznej oraz opiekunach szkolnych kół wolontariatu. Zostały w nim omówione następujące zagadnienia:

  • formy wolontariatu szkolnego,
  • otoczenie prawne wolontariatu,
  • uczeń jako wolontariusz,
  • prawo w praktyce szkolnej,
  • koordynator wolontariatu,
  • organizacje społeczne działające w szkole jako organizatory wolontariatu,
  • e-wolontariat w szkole,
  • ubezpieczenie wolontariuszy.

W publikacji znajdziemy także wzory dokumentów związanych z organizacją wolontariatu w szkole, m.in.: regulaminy, wzory porozumień, oświadczeń.

Publikacja powstała we współpracy Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego oraz Korpusu Solidarności. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Materiał można pobrać ze strony ZPE

 

You may also like