Biznes Gospodarka Polityka Wiadomości

Aktywni+. 281 projektów z dofinansowaniem na aktywizację seniorów

Jak podaje serwis GOV.pl

W ramach tegorocznej edycji programu „Aktywni+” dofinansowanie projektów, których celem jest szeroko pojęta aktywizacja osób starszych, otrzymało 281 organizacji. W tym roku na ten cel przeznaczono 38 mln zł.

Kluczowym założeniem programu „Aktywni+” jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych  we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Program składa się z 4 głównych części:

  1. aktywność społeczna, która obejmuje wsparcie osób starszych w aktywnym spędzaniu wolnego czasu m.in. przez rozwijanie wolontariatu czy zwiększenie zainteresowania w obszarze rynku pracy, a także udzielaniu pomocy seniorom mniej samodzielnym.
  2. partycypacja społeczna przyczynia się natomiast do wzmocnienia samoorganizacji seniorów oraz zwiększenia ich wpływu na życie lokalnych środowisk.
  3. włączenie cyfrowe, które obejmuje pomoc osobom starszym wykluczonym cyfrowo polegającą na zwiększeniu ich umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami oraz zapewnieniu bezpiecznego funkcjonowania przy wykorzystywaniu współczesnych narzędzi cyfrowych.
  4. przygotowanie do starości, polegające na wzmacnianiu trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowaniu postaw empatycznych wobec osób starszych, a także upowszechnianiu pozytywnego wizerunku osób w jesieni wieku oraz prowadzeniu działań na rzecz ich bezpieczeństwa.

Aktywni+ 2022

W 2022 roku na dotacje z programu „Aktywni+” na lata 2021–2025 przeznaczono 38 mln. zł.

– W ramach programu organizacje pozarządowe oraz instytucje pożytku publicznego mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów od 25 tys. do nawet 250 tysięcy zł. Złożono w sumie ponad 1,6 tys. ofert. Finalnie w tegorocznej edycji programu „Aktywni+” dofinansowanie otrzymało 281 organizacji – mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Najwięcej dofinansowanych projektów obejmuje aktywność społeczną – 174 projekty na kwotę 22,3 mln zł. W dalszej kolejności było to odpowiednio przygotowanie do starości (43 projekty na kwotę 6,2 mln zł), włączenie cyfrowe (42 projekty na kwotę 6 mln zł) oraz partycypacja społeczna (22 projekty na kwotę 2,9 mln zł).

Materiały

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2022

You may also like