Biznes Gospodarka Porady Praca Wiadomości

Praca w Służbie Więziennej? Ciekawe oferty, atrakcyjne zarobki. Rekrutacja trwa

Mimo kryzysu gospodarczego, gigantycznej inflacji oraz dużej ilości zainteresowanych aktywnością zawodową mieszkańców Ukrainy, rynek pracy cały czas rośnie.

Wg. badań Instytutu Mobile&Digital Marketingu, pracownicy oczekują stabilnych warunków pracy, część z nich co najmniej pracy hybrydowej lub nieszablonowych zadań, które nie pozwolą na nudę.

Taką właśnie nieszablonową ofertę przedstawiła Służba Więzienna, która poszukuje pracowników na różne, ciekawe stanowiska.

Wymagania..?

Zgodnie z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2021, poz. 1064    z pózn. zm.) pracownikiem może być osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne
  przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo
  umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej
  postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie,
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742),
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  którą ustala służba medycyny pracy.
 • Ponad 20 ofert pracy w różnych regionach Polski.

Szczegóły tu >>>

 

You may also like