Biznes Wiadomości

Business Insider Global Trends Festival. Największa konferencja świata biznesu odbyła się w formie online.

Business Insider Global Trends Festival, trwający od 19 do 23 października, była pierwszą taką globalną konferencją, która odbyła się całkowicie online.

Ponad 250 prelegentów, ekspertów z różnych obszarów biznesu, omawiało trendy poszczególnych działalności, w oparciu o bezprecedensowe zmiany na świecie. Weryfikowano skutki pandemii dla poszczególnych sektorów biznesu i życia społecznego, pod kątem zarówno sytuacji kryzysowych, jak również pod kątem nowych ścieżek rozwoju. Na stronie www.trendsfestival.com jest możliwość zakupu dostępu do wystąpień i treści ze wszystkich 5 dni konferencji BUSINESS INSIDER Global Trends Festival. 

Tematem przewodnim tegorocznego Trends Festival było znaczenie pandemii Covid-19 i jej wpływ na funkcjonowanie biznesu. Na 5 scenach pojawiło się ponad 250 specjalistów, których prelekcje można było na bieżąco komentować, zadawać pytania, poszerzać sieć networkingową oraz można było uczestniczyć w wirtualnym EXPO, gdzie prezentowały się formy z całego świata.

Na scenach BUSINESS INSIDER Global Trends Festival wystąpili m.in. Henry Blodget, prezes Insider Inc.; Reed Hastings, CEO Netflix; Michael Miebach, desygnowany prezes Mastercard; Markus Duesmann, prezes AUDI; Blake Chandlee, wiceprezes TikTok; Mathias Doepfner, CEO Axel Springer SE; Nancy Dubuc, prezes VICE Media; Stan Garmark, wiceprezes Spotify; Alain Dehaze, prezes Adecco; Robert Lewandowski, piłkarz inwerstor i ambasador Dobrej Woli UNICEF i wielu innych. Omawiano m.in. prognozy na przyszłość w oparciu o globalne zmiany wywołane pandemią, trendy, które kształtują zmiany w zachowaniach konsumenckich, a także najważniesze trendy technologiczne, na przykładach branży spożywczej, farmacji, ochrony zdrowia,  biotechnologi.

Zmiany m.in. w zakresie pracy zdalnej omawiała prof. Katarztna Śledziewska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Nowe trendy w pracy zdalnej i nowa rola lidera w biznesie.

W obliczu transformacji cyfrowej, niezbędny jest nowy model biznesowy, inny od  dotychczasowego modelu prowadzenia biznesu, który sprawdza się w biurach. Zmiana ta powinna dotyczyć nie tylko przejścia do świata online, ale zmiany w sposobie myślenia i w sposobie organizacji, tak, aby to przejście było płynne i efektywne dla samego biznesu i pracowników. Według Światowego Forum Ekonomicznego ok. 75 milionów miejsc pracy prawdopodobnie zostanie przeniesionych do innych sektorów. Za przekwalifikowanie pracowników będą odpowiedzialni managerowie, liderzy, związki zawodowe. Eksperci nie mają wątpliwości, że przez to, iż rynek pracy, przemysłu, biznesu zmienił się tak diametralnie, w związku z czym, jak twierdzą około 20% światowej siły roboczej musi zdobyć nowe umiejętności, aby móc pracować.

Bezpieczeństwo świata hybrydowego przede wszystkim

Od roku 2020 nastąpiła rewolucja jeśli chodzi o definicję bezpieczeństwa w sieci. Cyberbezpieczeństwo wykracza już poza ochronę danych czy ochronę systemów a stało się niezbędnym narzędziem do zdolności przedsiębiorstw do przetrwania. Sztuczna inteligencja staje się największą nadzieją na powstrzymanie ataków ze strony szkodliwych  oprogramowań, które są w stanie w sekundę wyłączyć cały system komputerowy choćby takiej instytucji jak szpital. Wszystko już jest cyfrowe, mało która instytucja administruje swoimi sprawami,zarządza danymi analogowo. Dlatego całkowite i trwałe bezpieczeństwo tych danych jest podstawowym elementem do przetrwania przedsiębiorstwa w czasach cyberbiznesu.

Pandemia i wszelkie idące za nią zmiany w firmie, niezależnie od branży, skłoniły kadry kierownicze do przemyśleń na temat ich roli, na czym muszą się skupiać, jak się komunikować z pracownikami, jak zapobiegać utracie klientów. Przeszli więc sporą lekcję działając często po omacku, w ogromnym stresie, z niepewnością jutra, nie wiedząc jakie środki uruchomić albo narzędzia, aby przetrwać kryzys. Niejeden lider łapał się na tym, że skupiając się na kolejnych celach stricte korporacyjnych, kolejnych elementach do załatania, zapominał o swoich pracownikach, na tym, aby oni czuli się względnie bezpiecznie, aby nowe obowiązki wykonywać w pełni sprawnie. W świecie cyfrowym podtrzymywanie takich relacji i budowanie pewności ducha zespołu stała się nie lada wyzwaniem.

Biznes przyjazny dla ludzi i dla otoczenia

Kryzys zdrowotny, w konsekwencji stał się kryzysem społecznym i gospodarczym. Każdy kraj zyska, jeśli podejmie działania prośrodowiskowe, na racz naszego klimatu. Oprócz inwestowania w pracowników, ich nowe umiejętności i poszerzanie kompetencji, które są niezbędne po wprowadzeniu zmian w każdym praktycznie sektorze rynku, pandemia dała możliwość niektórym gospodarkom do transformacji w gospodarkę niskoemisyjną.

Red. Agnieszka Jaźwińska

You may also like