Debaty i Konferencje Wiadomości

Dołącz do debaty -Pacjent Świadomy Systemu Ochrony Zdrowia

Już 7 sierpnia o godzinie 12:00, odbędzie się debata zorganizowana przez prestiżową uczelnię Collegium Humanum- Pacjent Świadomy Systemu Ochrony Zdrowia

Pandemia korona wirusa to jedno z najpoważniejszych wyzwań dzisiejszych pacjentów, którzy na co dzień muszą zmagać się ze swoimi stałymi chorobami, powodującymi utratę pracy, wykluczenie społeczne czy niesamodzielność.

W czasie pandemii to właśnie seniorzy i osoby cierpiące na przewlekłe choroby są najbardziej narażeni na ciężkie powikłania zakażenia wirusem, a nawet utratę zdrowia i życia. Czują się zagubieni, nie znając swoich praw i tracąc stały dotychczasowy kontakt z lekarzem, który zapewniał im opiekę i poczucie bezpieczeństwa.

Debata ma być platformą dyskusji i dialogu między środowiskiem decydentów, lekarzy, świadczeniodawców oraz przedstawicieli systemu ochrony zdrowia, miejscem skonfrontowania opinii, poznania celów i priorytetów, a także możliwością wypracowania wspólnego stanowiska, które zapoczątkuje konkretne działania społeczne i systemowe po debacie.

W jej trakcie poruszane będą zagadnienia obejmujące wyzwania pacjentów w systemie ochrony zdrowia, jego aspekty prawne, społeczne i ekonomiczne. Opowiemy też o pacjentach z chorobami przewlekłymi, rzadkimi w czasach epidemii. Rozmowy będą dotyczyć również kwestii seniorów oraz pacjentów z wielochorobowością.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciele administracji publicznej systemu ochrony zdrowia, wiodące autorytety w medycynie w Polsce, eksperci w dziedzinie ekonomiki zdrowia oraz liderzy organizacji pacjenckich i senioralnych.

Zagadnienia debaty:

  • Wyzwania pacjentów w systemie ochrony zdrowia – aspekty prawne, społeczne i ekonomiczne
  • Pacjent w czasach epidemii
  • Pacjent z chorobą przewlekłą
  • Pacjent z chorobą rzadką
  • Pacjent z wielochorobowością
  • Pacjent senior

Spotkanie poprowadzi: Ewelina Zych-Myłek – Prezes Fundacji Instytut Świadomości oraz ekspert komunikacji w ochronie zdrowia.

 

You may also like