Edukacja Wiadomości

E-administracja – czy realizuje swoje przeznaczenie?

16 czerwca odbyła się debata online pn. „E-administracja – czy realizuje swoje przeznaczenie?”, której głównym celem była próba odpowiedzi na pytanie, czy możliwość kontaktu mieszkańca z urzędem za pośrednictwem nowoczesnych technologii, spełnia pokładane nadzieję.

Tematyka w dobie koronawirusa i obowiązującej kwarantanny, jeszcze mocniej zwróciła uwagę na ważność sprawy, gdyż przestrzeń internetowa stała się jedyną „drogą” m.in. kontaktu mieszkańca z urzędem.

W debacie pod patronatem Rektora Collegium Humanum prof. Pawła Czarneckiego, MBA, Dr h.c. wzięli udział: Jacek Sutryk, MBA – Prezydent Wrocławia, Przemysław Cichocki, MBA – Członek Zarządu Powiatu Legionowskiego oraz Grzegorz Kuca, MBA – Burmistrz Białołęki.

Uczestnicy debaty w czasie debaty rozmawiali o roli e-administracji w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Każdy z gości zgodził się co do tego, że największy odsetek spraw załatwianych przez mieszkańców za pośrednictwem sieci, obejmuje szeroko rozumiane sprawy społeczne, takie jak: składanie wniosków o świadczenie 500+, wymianę dowodu osobistego i prawa jazdy, a także zwracanie się z prośbą o udzielenie informacji publicznej.

Prezydent Wrocławia zwrócił uwagę na fakt coraz większej roli samorządów, w kontekście realizacji planów rządowych, a co za tym idzie m.in. odpowiedzialności.

Jako przykład podał obowiązek realizacji całego proesu związanego z przyznawaniem świadczenia 500+. W tym kontekście e-administracja, czyli m.in. możliwość składania wniosków za pośrednictwem specjalnych platform, w znacznym stopniu ułatwia realizację działania i zapewnia płynność w przepływie informacji.

Istotnym elementem debaty stała się dyskusja nt. roli , jaką e-administracja odegrała w najtrudniejszym okresie obecności koronawirusa w Polsce, czyli w momencie zamknięcia zdecydowanej większości placówek publicznych i przejścia na pracę zdalną.

Wszyscy uczestnicy debaty zgodzili się również co do tego, że koronawirus i kryzys funkcjonowania placówek w tym czasie udowodnił wszystkim, że jest możliwość skutecznej i efektywnej pracy zdalnej urzędnika, a więc umiejętności obsługi mieszkańców.

Sytuacja dała argumenty włodarzom miast do tego, że mogą, w momencie działań restrukturyzacyjnych, brać pod uwagę możliwość realizacji obowiązków pracownika urzędu nie tylko w instytucji, ale i poza nią.

Ostatnim elementem debaty była dyskusja o innowacjach i nowych rozwiązaniach, które mogłyby w jeszcze większym stopniu ułatwić kontakt mieszkańca z urzędem. Elementami, które powinny zostać wzięte pod uwagę w kontekście zmian to przede wszystkim: prace na rzecz zwiększenia płynności działania oprogramowania; stopniowe zwiększanie katalogu spraw, które będzie można załatwić przez Internet oraz wsparcie władz centralnych w procesie rozwoju usług internetowych.

Autor: Dr Bartłomiej Machnik- Collegium Humanum w Warszawie

You may also like