Biznes Edukacja Opinie i Wywiady

Edukacja Przyszłości. Nauka, Biznes

Edukacja to niewątpliwie podstawa. Jednak wybór wyższej uczelni nie jest prosty.

Oferty różnią się od siebie ceną, lokalizacją, wykładowcami i ich podejściem. Jednak wybór uczelni to nie tylko decyzja dotycząca wiedzy, ale przede wszystkim biznesowej przyszłości.

Wg. Badania fokusowego, przeprowadzonego przez Adhello Research na grupie 36 maturzystów, wynika, że młodzi respondenci, oczekują od uczelni:

  • wiedzy, edukacji
  • międzynarodowego prestiżowego dyplomu, dzięki któremu będą mogli odbyć staż w jednej ze światowych korporacji
  • praktyk, prowadzonych przez wykładowców przedsiębiorców, prezesów, reprezentantów międzynarodowych firm i korporacji, aspirując i mając szansę dołączenia do takiego grona.
  • integracji z uczniami o podobnych potrzebach biznesowych, edukacyjnych

Przynależność do uczelni, spełniającej powyższe kryteria to nobilitacja, prestiż, edukacja w ramach elitarnego klubu gwarantującego wiedzę, kontakty biznesowe i rozwój osobisty, czyli de facto przepustkę do „lepszego jutra”.

Jedna z najbardziej elitarnych szkół wyższych w Polsce Collegium Humanum w Warszawie, oferuje studentom wszystkie te kwestie. Edukacje, prestiż i bogate kontakty biznesowe czy też medialne, oferowane przez wyspecjalizowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.

Wykładowcy akademiccy Collegium Humanum w Warszawie to ludzie sukcesu, doświadczeni i wybitni w obszarach naukowych, praktycznych, a także w reprezentowanych przez siebie branżach.

Założyciel i twórca uczelni prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA  rozwija Szkołę w szybkim tempie nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Warszawa, Poznań, Katowice, Rzeszów, Lublin, Gdańsk, Szczecin to tylko niektóre oddziały uczelni, która ciągle się rozrasta, także za granicą. Filie uczelni mieszczą się także na Słowacji, w Czechach i Uzbekistanie. Planowana już jest dalsza ekspansja i rozwój.

Czym jest uczelnia? Elitarnym klubem naukowo biznesowym? Czy międzynarodową jednostką akademicką integrującą najlepszych? Na te pytania odpowie prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA Rektor elitarnej jednostki edukacyjnej.

Panie Rektorze, bacznie obserwując Pana działania oraz aktywność Uczelni, śmiem twierdzić, że Collegium Humanum przybiera postać elitarnego Klubu Edukacyjno- Biznesowego? Czy tak jest w rzeczywistości? Jakie są założenia?

Collegium Humanum to projekt nowoczesnej odpowiadającej na potrzeby gospodarki i rynku pracy, międzynarodowej, o wysokich standardach nauczania polskiej uczelni. Jedną z głównym wartości w naszej filozofii jest Talent management- zarządzanie talentami poprzez edukację tj. wiedzę, kompetencję i umiejętności w celu rozwoju osobistych talentów oraz praktycznych zdolności naszych studentów. Dlatego studia licencjackie, magisterskie, MBA, DBA i LL.M w Collegium Humanum mają charakter praktyczny. Zajęcia prowadzą jedni z najlepszych i rozpoznawalnych praktyków zarządzania, biznesu, prawa, mediów, ekonomii i psychologii, aby jak najlepiej przygotować naszych studentów do efektywnego i profesjonalnego życia zawodowego. Wspólnie z pracodawcami przygotowujmy programy naszych studiów oraz tworzymy specjalności odpowiadające najnowszym trendom w środowisku biznesu. Wielu naszych absolwentów szczególnie studiów MBA, które są naszym najbardziej prestiżowym programem edukacyjnym pełni ważne funkcje publiczne oraz biznesowe, często szybko awansując po ukończeniu studiów. Nasz dyplom jest dzisiaj kojarzony z tym co jest naszym mottem: Edukacja dla sukcesu. Tak, bycie studentem i absolwentem Collegium Humanum to przynależność do elity, która tworzy wspaniały networking ludzi sukcesu.

Czy każdy może zostać studentem Państwa Uczelni? Czy jest jakaś selekcja?

Collegium Humanum jest uczelnią otwartą na każdego potencjalnego studenta. Studia są zaprojektowane tak, aby student stopniowo odkrywał swoje zdolności i w kolejnych semestrach mógł wybrać właściwą dla siebie specjalność.  Studentom w ich rozwoju i poznawaniu siebie towarzyszą wspaniali nauczyciele akademiccy z ogromnym doświadczeniem praktycznym. Kandydatom do naszej uczelni pokazujemy, że mogą osiągnąć sukces w swoim życiu, poprzez wysiłek i inwestycję we własną edukację. Staramy się nie tworzyć barier na początku studiów, lecz pomagać poznać swoje możliwości i zdobyć jak najwięcej praktycznej wiedzy. Podobnie jest na studiach MBA. Szanse otrzymuje każdy, wartością jest umieć z niej właściwie skorzystać.

Co oferuje Uczelnia czego nie otrzymają studenci w innych placówkach?

W Collegium Humanum student nie jest anonimowy i nie identyfikuje go tylko numer indeksu. Nasza uczelnia jest dedykowana dla studentów i to oni ją realnie tworzą. Student jest dla nas największą wartością.  Przede wszystkim oferujemy studentom możliwość uczenia się od wybitnych praktyków oraz zdobywania praktycznej wiedzy. To wielka wartość edukacji. Studenci dzięki temu realizują wiele projektów praktycznych, konferencji, debat, kół naukowych itp. Collegium Humanum to uczelnia ludzi ciekawych o określonych pasjach i celach do zrealizowania. Stawiamy na wyjątkowość naszej oferty edukacyjnej, np. w Rzeszowie jesteśmy jedyną uczelnia w ogromnym województwie Podkarpackim oferującym studia na kierunku psychologia.

Wyróżnia nas indywidualne podejście do potrzeb oraz możliwości studenta.

W tym roku Collegium Humanum zostało członkiem prestiżowej brytyjskiej BGA, co zagwarantowało uczelni najbardziej prestiżową akredytację dla uczelni prowadzących programy MBA. Jakie standardy musi spełniać oraz utrzymywać program studiów, aby otrzymać ową akredytację?

Członkostwo w BGA w Londynie jest dla nas nobilitacją oraz docenieniem wysiłków jakie wkładamy w realizację i nieustanne doskonalenie programu studiów MBA w Collegium Humanum.  Podstawowym standardem jest posiadania autorskiego programu studiów, odpowiedniego spectrum partnerów międzynarodowych, umiędzynarodowienie wśród studentów oraz kadry, a także wysokiego rankingu awansu zawodowego wśród absolwentów programu MBA. BGA oczekuje od nas profesjonalnej edukacji oraz efektów tj. sukcesu zawodowego absolwenta. Dlatego dbamy szczególnie o ewaluację jakości zajęć dydaktycznych, czyli ocena naszych dydaktyków przez studentów w formie anonimowych ankiet, podobnie z administracją, infrastrukturą, a także śledzeniem losów zawodowych naszych absolwentów. Wymagań jest dużo, ale warto.

Członkostwo Collegium Humanum w BGA zapewnia prestiż uczelni a tym samym wiele możliwości dla samych studentów. Jakie to są możliwości? Czego kandydaci mogą się spodziewać? 

Nasi studenci szczególnie bardzo prestiżowych studiów MBA mogą przede wszystkim korzystać z rozpoznawalności swoich dyplomów na świecie. BGA w Londynie jest częścią najbardziej prestiżowej organizacji na świecie (AMBA&BGA) akredytującą najlepsze programy MBA, co powoduję, że Collegium Humanum należy do międzynarodowej elity uczelni biznesowych uczelni na świecie. Jest to dla nas wyróżnienie, ale także obowiązek zapewnienia prowadzenia zajęć dydaktycznych na najwyższym poziomie i dbałości o rozpoznawalną oraz najlepszą kadrę wykładowców. Studenci zaś poprzez członkostwo Collegium Humanum w BGA mogą komunikować się z innymi studentami szkół biznesu w sieci BGA, brać czynny udział w seminariach internetowych oraz w konkursach BGA Future Leaders Case Compeition, w którym zwycięzca wygrywa nawet 3000 USD. Ponadto studenci CH należący do BGA uzyskują dostęp do centrum rozwoju kariery oraz szeregu narzędzi i zasobów umożliwiających rozwój kariery i uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy. Mają możliwość regularnego studiowania przeglądu Business Impact, a tym samym najnowszych poglądów i treści autorstwa liderów i opiniotwórców ze świata biznesu. Obowiązują ich także ekskluzywne zniżki na różne dodatki związane ze stylem życia, w tym aplikacji min. Mindfulness, Financial Times i Enterprise Rent-a-Car.

Z dobrych źródeł informacji wiemy, że starujecie Państwo z nowym kierunkiem związanym z mobile marketingiem- Instytutem Mobile&Digital Marketingu. Jakie są kolejne plany odnośnie kolejnych kierunków studiów?

Collegium Humanum stawia na profesjonalne przygotowanie studenta do pełnego i efektywnego działania na rynku pracy, po ukończeniu studiów. Nasze programy studiów są bezpośrednio powiązane z aktualnymi trendami oraz oczekiwaniami pracodawców, a także świata biznesu.

Wspólnie z Aleksandrą Fajęcką, MBA, DBA- CEO Afa Media po intensywnych konsultacjach i badaniach podjęliśmy decyzję o utworzeniu pierwszego w tej części świata Instytutu Mobile&Digital Marketingu, oraz utworzeniu pierwszych w Polsce studiów z Mobile&Digital Marketingu w ramach studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych, w tym MBA. Edukacja, praktyczne studia, szkolenia, konferencje oraz debaty z ekspertami z zakresu Mobile&Digital Marketingu w Polsce i na świecie to główne cele jakie będzie realizować Instytut Mobile&Digital Marketingu, którego dyrektorem będzie Pani Aleksandra Fajęcka, MBA, DBA.

You may also like