Case Study Porady Wiadomości

TOP ZASADY I CECHY DOBREGO LIDERA

Niezależnie od branży, gdy rekruter pyta kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej, co jest dla niego istotne w środowisku pracy, zwykle pada odpowiedź dotycząca pozytywnych relacji z pracodawcą, kompetentnego, otwartego na ludzi managera.

Kultura organizacyjna, procedury, standardy pracy zapewnione przez kadrę zarządzającą są kluczowe w każdym środowisku biznesowym. Relacje między pracownikami oraz budowanie atmosfery wpływa na efektywność zespołu, a to wszystko w dużej mierze zależy od dobrego managera.

Dbanie o relacje, jednoczenie zespołu

Kompetencje miękkie, komunikatywność, wysokie umiejętności interpersonalne, jasny przekaz a w efekcie skuteczne motywowanie i inspirowanie pracowników do działania, to podstawowe cechy dobrego lidera, której ułatwiają sprawne działanie całego zespołu. Budowanie wielowymiarowej formy kontaktu, otwartość i dostępność dla zespołu, oczywiście do pewnych granic, gwarantuje zaufanie swoich podwładnych. Należy dobrze poznać pracowników, by dobierać indywidualnie do każdego z nich odpowiednie formy komunikacji. Postawa managera i jego zaangażowanie są kluczowe dla powodzenia pracy zespołowej, którym zarządza.

Bycie elementarnym członkiem zespołu

Wykazywanie zainteresowania sprawami swoich podwładnych, również wkraczanie w sfery około prywatne, pozwala być traktowanym jako członek zespołu, którego się po prostu lubi, niezależnie od szacunku do stanowiska. Nie należy się oddzielać od zespołu mentalnie ani fizycznie, lepiej pracować wspólnie, być obok, nawet po to, by prowadzić small talki budujące porozumienie.

Rzetelna informacja zwrotna

Poczucie satysfakcji za dobrze wykonaną pracę, budowane poprzez gratyfikacje choćby słowną przy innych, dla każdego pracownika są elementem gwarancji przynależności do zespołu. Pracownicy oczekują rzecz jasna premii za osiąganie wymiernych efektów, ale często zwykłe pochwały i podziękowania są bardzo skuteczne, by nie stracić zapału do dalszej pracy. Informacje jak dany pracownik sobie radzi oraz ukierunkowanie go na efektywniejsze tory, wskazywanie obszarów kompetencyjnych, które są warte rozwijania, to wiedza istotna zarówno dla pracownika, jak i dobrego managera. Udzielenie rzetelnej, konstruktywnej uwagi, podparte rzeczową argumentacją na temat jakości wykonywanej pracy, poczucie sprawiedliwej oceny, zapewnia pracownika, że jest w dobrym dla siebie środowisku pracy.

Planowanie, strategia

Dobry manager myśli przyszłościowo, biorąc od uwagę zarówno mniejsze, jak i długofalowe cele firmy, strategicznie określa cele i zadania do ich realizacji. Skuteczny lider potrafi odpowiednio przyporządkować zasoby ludzi i terminy pod konkretne działania.

Interes firmy a czynnik ludzki

Otwartość na pomysły pracowników, umiejętność słuchania i doceniania ich inicjatywy wpływa na jakość wykonywanej pracy wszystkich i każdego z osobna, wpływają na team spirit, Koordynując pracą zespołu tak, aby firma osiągnęła zamierzone rezultaty, należy stworzyć sprzyjające warunki, aby zespół miał poczucie, że interes firmy nie jest realizowany kosztem ich dobra,  a mając na uwadze dobro całego zespołu jak i każdego z nich indywidualnie.

Zaufanie

Zaufanie i szacunek buduje się m.in.: poprzez wprowadzenie jasnych zasad działania, profesjonalizm, oraz umiejętność podejmowania kluczowych i celnych decyzji niezależnie od presji czasu czy kumulacji zadań. Zaufanie ze strony podległego zespołu buduje się również poprzez skuteczne delegowanie zadań pracownikom. Warto zaznajomić się z różnymi narzędziami managerskimi, które przedstawiają różne poziomy delegowania, które warto wprowadzać i stopniowo realizować w nowym zespole już od początku. Koordynator powinien być nie tylko merytorycznie przygotowany do pracy jako specjalista w swoim fachu, ale równie istotne jest, żeby odnalazł w sobie psychologa, mówcę, stratega, mediatora.

Ciągły rozwój

Ważne jest poszerzanie swojej wiedzy nie tylko stricte specjalistycznej, dedykowanej konkretnej branży, ale również doskonalenie umiejętności z dziedzin, które na stanowisku kierowniczym są niezbędne, jak choćby zarządzanie czy psychologia. Manager, który dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą, wpływa na efektywność wszystkich wokół, a tym samym działa w interesie firmy i pracowników.

Nie każdy specjalista w swoich fachu, posiada predyspozycje do zarządzania ludźmi. Jeśli ktoś nieustannie ucina skrzydła pracownikom, udowadniając głównie sobie, swoją wyższość nad nimi, jeśli nie ma wypracowanej asertywności, odporności na stres, panowania nad sobą, nie powinien być liderem. To nie jest stanowisko dla każdego. Szczerość, otwartość, asertywność, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne to cechy prawdziwego lidera. Oczywiście udane relacje to kwestia obustronnego zaangażowania i dobrych chęci. Odpowiedni lider, to człowiek, który odpowiednio ukierunkuje dedykowany sposób motywacji pod pracownika, to ktoś, który orientuje się na co stać jego pracowników i skutecznie inspiruje do działania, ale przede wszystkim to ktoś od kogo bije pozytywna energia nakręcająca innych.

You may also like