Biznes Wiadomości

Co to jest faktoring i jak działa? Finansowanie nawet do 250 tys. zł

Prowadzenie biznesu, wiąże się ze stresem, pracą w nienormowanym czasie ale również mierzeniem się z klientami, którzy nie zawsze są fair. Termin oczekiwania na płatność, może znacznie się przedłużać lub w ogóle nie nastąpić. Dla mniejszego przedsiębiorcy to poważny problem.

Istnieją jednak możliwości poradzenia sobie z problemem. FINANSOWANIE faktur dla mikrofirm. Przedsiębiorcy obecnie mogą otrzymać nawet 250 000 zl od Narodowego Funduszu Gwarancyjnego

Czym jest faktoring?

Faktoring cichy (in. tajny, ukryty, niejawny, z cesją cichą) jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy z różnych powodów nie chcą informować swoich kontrahentów, że zdecydowali się skorzystać z zewnętrznego finansowania. Do takich przyczyn można zaliczyć m.in. obawy przed pogorszeniem relacji biznesowych. Faktoring cichy zatem pozwala zachować pełną dyskrecję i utrzymać pozytywną kooperację. Dodatkowo wydatki związane z korzystaniem tej formy finansowania (prowizje, odsetki) możesz odliczyć od podatku.


Co to jest cichy faktoring?

W tej formie finansowania dokonujemy tzw. cichej cesji wierzytelności. Oznacza to, że Twój kontrahent nie jest informowany o cesji faktury pod warunkiem obsługi umowy zgodnie z zapisami Regulaminu oraz braku negatywnych informacji dotyczących jego zdolności płatniczej. Oznacza to, że nic nie zmienia się z perspektywy Twoich Klientów – oni wciąż opłacają faktury na Twoje konto, a Ty rozliczasz się z nami samodzielnie. W praktyce otrzymujesz pieniądze na konto w kilkanaście minut, bez konieczności zawiadamiania kontrahenta o realizacji cesji.

W faktoringu cichym większe ryzyko transakcyjne spoczywa na faktorze (NFG), dlatego też decyzja o przyznaniu tej formy finansowania zależy od dokładnej oceny wypłacalności Twojej firmy. Opcja ta jest zazwyczaj nieco droższa od faktoringu jawnego, jednak wszystko zależy od indywidualnej oceny ryzyka.

W faktoringu cichym przez cały czas oczekiwana jest spłata od Ciebie. W wyjątkowych sytuacjach po analizie kredytowej można uruchomić cesję jawną i poinformować Twoich kontrahentów o tym, że doszło do cesji wierzytelności – od tego momentu Twoi klienci rozliczają się bezpośrednio z faktorem (NFG).

Faktoring jawny (in. otwarty, notyfikowany) jest najpopularniejszym rodzajem faktoringu w Polsce. Jest idealny dla przedsiębiorców, którzy chcą zdyscyplinować swoich kontrahentów i otrzymywać płatności w terminie, jednocześnie „grając” z nimi w otwarte karty. Faktoring jawny pozwoli Ci także utrzymać płynność na stałym, niezmiennym poziomie. Wydatki związane z tą usługą (prowizje, odsetki) możesz odliczyć od podatku.

Czym jest jawny faktoring?


W ramach faktoringu jawnego (in. otwartego, notyfikowanego) Twój kontrahent zostaje zawiadomiony o tym, że zdecydowałeś się finansować faktury w NFG, dokonując tzw. jawnej cesji wierzytelności.

Cesja wierzytelności to nic innego jak przeniesienie praw wierzyciela (Twojej firmy) na nowego nabywcę (firmę faktoringową – NFG). Jeśli Twoja umowa o współpracy z kontrahentem zawiera zapis o konieczności wyrażenia zgody kontrahenta na cesję wtedy musisz poinformować go o skorzystaniu z usługi. Jeśli natomiast w kontrakcie nie ma zapisów odnośnie zakazu lub konieczności zgody kontrahenta możesz bez przeszkód skorzystać z faktoringu jawnego.

Faktor (NFG) kontaktuje się z Twoim kontrahentem, informując go o konieczności przelania pieniędzy za Twoje faktury na specjalne konto bankowe. Jeśli Twój kontrahent przez pomyłkę przeleje pieniądze za fakturę Tobie, a nie firmie faktoringowej, niezwłocznie powinieneś zwrócić pieniądze na dedykowane konto. NFG rozliczy Twoje zobowiązanie, a pozostałą kwotę odda na Twój rachunek.

W faktoringu jawnym spłata faktury jest wymagana od Twojego kontrahenta (do momentu wymagalności faktury). Wybierając ten typ finansowania otrzymujesz dodatkowy, 14-dniowy, bezpłatny okres karencji. Oznacza to, że od momentu daty zapadalności faktury przez dodatkowe 2 tygodnie nie pobierzemy od Ciebie dodatkowych opłat, jeśli w tym czasie nie nastąpi spłata finansowanej faktury. Jednocześnie przez cały ten okres będziemy monitorować spłatę faktury przez Twojego kontrahenta. 

M.in. NFG oferuje Twojej firmie pełne wsparcie w zakresie windykacji długu. Pamiętaj jednak, że jeśli Twój kontrahent mimo podjętych wspólnie działań nie będzie chciał spłacić zobowiązania to będziemy zmuszeni dochodzić spłaty również od Ciebie (uruchomimy tzw. faktoring z regresem).

You may also like