W 2023 roku za sprawą przepisów Polskiego Ładu podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz OPP, jak miało to miejsce dotychczas, lecz 1,5%.

Korzystając z opcji samodzielnego  wyboru, warto pomyśleć o tych najmłodszych i starszych dzieciach oraz zwierzętach. Pamiętajmy, że przekazując 1,5% z własnego PITnie tracimy ani złotówki, rozdysponowujemy jedynie kwotę, którą i tak musielibyśmy przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Możemy za to bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z naszych podatków. Zysk podatnika jest więc bardziej moralny, bo każde dziecko zasługuje na lepszy los, pomoc i leczenie oraz kochającą rodzinę. Przekazanie 1,5% podatku to jeden z najprostszych sposobów na okazanie naszego wsparcie dla Fundacji i Stowarzyszeń działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz zwierząt.

Nie czekaj. Już dziś możesz pomóc!!!!

DIOZ – @diozpl

Każdy z nas może nieść pomoc zwierzętom, ofiarom okrucieństwa człowieka. Przepełnione schroniska, mało adopcji i  bestialstwo ludzi – to codzienne problemy zwierząt w naszym kraju. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Czworonogi odczuwają potrzeby podobne do ludzkich. Niestety, z roku na rok przybywa porzucanych zwierząt. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt w ciągu każdego tygodnia wykonuje dziesiątki interwencji, by poprawić los zwierząt, które same o pomoc nie poproszą. Ratują ofiary okrucieństwa człowieka; zwierzęta w tragicznym stanie, schorowane, umierające.

Przechodzą w DIOZ operacje i leczenie ratujące życie. Ale nie tylko, DIOZ szuka dla nich ludzi o dobrym sercu, którzy zechcą ich adoptować, a  tym niechcianym, skrzywdzonym, starym, niepełnosprawnym i chorym przewlekle daje stały dom. Zwierzaki, które nie mogą znaleźć kochającego domu zamieszkują 7 hektarowy ośrodek DIOZ pod okiem opiekunów i weterynarzy.

DIOZ to także dom dla dużych zwierząt, określanych mianem „zwierząt wykluczonych”.

Nie bądźmy obojętni. Przekazanie 1,5% na rzecz DIOZ podatku to doskonała okazja aby poprawić los zwierzaków, którym nie dane było żyć w domach kochających właścicieli.

SOS Wioski Dziecięce

Pierwsza SOS Wioska Dziecięca, została założona przez Hermanna Gmeinera w 1949 roku w Austrii w Imst. W okresie powojennym w wyniku działań wojennych, osierocone dzieci mieszkały na ulicach lub w sierocińcach, które nazywano „lepszą formą więzienia”. Wiele z nich pracowały też ponad siły w wiejskich gospodarstwach.

Dlatego Hermann Gmeiner postanowił wybudować dla nich piękne miejsce i bezpieczne, gdzie znajdą dom w którym będą czekały na nie kochające mamy,  które chciały wziąć na siebie trud i odpowiedzialność za wychowanie wojennych sierot.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce działa od 1984 roku i pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców.

Równolegle do opieki zastępczej, rozwijane są także działania profilaktyczne, w ramach Programu „SOS Rodzinie”, którego celem jest ochrona dzieci przed utratą opieki i zapewnienie im kompleksowego wsparcia. Stowarzyszenie organizuje również różnorodne formy pomocy dzieciom, aby jak najlepiej przygotować je do dorosłego życia. W Polsce Stowarzyszenie prowadzi 4 SOS Wioski Dziecięce, gdzie opuszczone i osierocone dzieci (ponad 1.800)  znajdują troskliwy dom i opiekę.

W SOS Wioskach Dziecięcych w Polsce dziećmi opiekują się nie tylko mamy ale i małżeństwa, czyli zastępczy rodzice. Dzieci, które trafiają pod opiekę Stowarzyszenia, to nie tylko sieroty biologiczne, ale również tzw. sieroty społeczne, czyli dzieci, których rodzice z różnych powodów nie mogą wychowywać. W każdej SOS Wiosce Dziecięcej jest też Zespół Wsparcia składający się psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, którzy wspierają rodziców zastępczych w wychowanie dzieci na szczęśliwych i samodzielnych ludzi. Ich zadaniem jest również praca z rodziną biologiczną nad tym, by dzieci mogły do niej wrócić. Niestety, wiele dzieci pozostają pod opieką Stowarzyszenia aż do osiągnięcia pełnej samodzielności.

 

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

WOŚP –  według badań opinii publicznej fundacja od lat cieszy się największym zaufaniem wśród organizacji trzeciego sektora, instytucji państwowych i kościelnych. Jest to fundacja o charakterze filantropijnym, której podstawowym celem według statutu jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.

Liczby mówią same za siebie. W ciągu 30 finałów WOŚP tzw. zbiórek publicznych organizowanych przez Fundację zebrano ponad 1,75 miliarda złotych. WOŚP kupiła i przekazała blisko 70 tysięcy najnowocześniejszych urządzeń dla polskich szpitali i do placówek ochrony zdrowia w całej Polsce. W 2020 roku szacowało się, że co piąty sprzęt w szpitalach pochodzi od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Oprócz zakupów sprzętu medycznego i wyposażenia placówek ochrony zdrowia fundacja zainicjowała, finansuje oraz wspomaga prowadzenie siedmiu ogólnopolskich programów i jednej inicjatywy edukacyjnej m.in. przez cały rok prowadzi programy medyczne i uczy pierwszej pomocy. Najbardziej znaną formą działalności fundacji jest coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, nazwana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każdy Finał WOŚP ma określony temat – czyli cel medyczny, na który przeznaczone zostaną zebrane podczas Finału pieniądze oraz hasło, które promuje i wyjaśnia medyczny cel zbiórki.

Od 1 września 2004 fundacja ma status organizacji pożytku publicznego. Przekazanie na konto fundacji 1,5% podatku dochodowego jest przeznaczane na wsparcie hospicjów dziecięcych, wyposażenie oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży i zakup defibrylatorów oraz zakup sprzętu do ratowania życia i zdrowia dzieci.

Fundacja w swoich zbiorach ma statuetkę nr 010 Dziecięcej Nagrody „Serca” (otrzymała w 1999r.) od dzieci ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” ze Świdnicy

Fundacja Św. Mikołaja

Pomagajmy sobie nawzajem nie tylko od święta to cel, który realizuje Fundacja Świętego Mikołaja istniejącą od 1998 roku. Do 2002 roku działała jako nieformalna grupa przyjaciół pod szyldem Agencji Świętego Mikołaja. Przez wiele lat Fundacja zajmowała się organizacją kampanii społecznych, znanych wielu Polakom – m. in. „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” na rzecz hospicjum dla dzieci, „Grunt to rodzina!” na rzecz rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych, „Mama w pracy”, „Bóg się rodzi!”, „Pomóż samotnym matkom”. Fundacja udziela wsparcia domom samotnej matki, hospicjom dla dzieci i rodzinnym domom dziecka oraz dzieciom z syryjskiego Aleppo. Ponadto, Fundacja Świętego Mikołaja od ponad 12 lat w polskich szkołach rozwija ideę solidarnego pomagania dzieciom, które mają trudniejszy start. Od 2010 roku prowadzi we współpracy ze szkołami w całej Polsce program Stypendia św. Mikołaja dedykowany zdolnym dzieciom z rodzin niezamożnych. Każda polska szkoła może dołączyć do programu i razem z Fundacją Świętego Mikołaja pomóc niezamożnych dzieciom rozwinąć skrzydła oraz spełniać marzenia.  Do programu może dołączyć w każdym momencie. Chętni,  otrzymują od fundacji kompletne i sprawdzone narzędzie do prowadzenia lokalnych programów stypendialnych, wsparcie finansowe, merytoryczne i formalne. Za swoją pomoc Fundacja Świętego Mikołaja nie pobiera od szkół żadnych opłat, ani prowizji.

Od początku prowadzenia programu Fundacja przekazała już 3.430 stypendiów zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin przekazując na ten cel ponad 5.285.000 złotych.

Fundacja Polsat

Już od 26 lat Fundacja Polsat, założona przez Telewizję POLSAT – która jako pierwsza stacja komercyjna w Polsce zaangażowała się w działalność charytatywną – niesie pomoc chorym dzieciom.

Od początku swojej działalności obejmuje pomocą małych pacjentów oraz wspiera finansowo szpitale i ośrodki medyczne w całej Polsce, remontując je lub wyposażając w nowoczesny sprzęt medyczny. Środki na prowadzenie Fundacja „czerpie” z działalności pochodzących z akcji telewizyjnych takich jak; kampania SMS „Jesteśmy dla Dzieci”, 1,5% podatku, Dzień Dziecka, czy Mikołajkowy Blok Reklamowy, a także z darowizn oraz dotacji. Nadrzędnym celem Fundacji Polsat jest ratowanie zdrowia i życia dzieci oraz dotarcie z pomocą do dzieci i ich rodziców, tam gdzie jej najbardziej brakuje. Fundacja znana jest z wielu działań charytatywnych oraz z organizowanych bloków tematycznych,  jak „Podaruj Dzieciom Słońce”, czy „Podziel się Posiłkiem”, dzięki którym wspierane jest  leczenie i rehabilitacja dzieci oraz podejmowane są działania na rzecz walki z ich niedożywieniem.

Fundacja POLSAT od samego początku angażowała się również w projekty, które były pionierskimi działaniami m.in: przeniesienie do Polski programu Rodzinnych Przeszczepów  Wątroby, czy wprowadzenie do Polski nowoczesnej metody leczenia w łonie matki metodą fetoskopową rozszczepu kręgosłupa.

Wszystkie inicjatywy mają na celu pomoc dzieciom, naświetlanie problemu, szukanie pomocy oraz inspirowanie innych do działania. Przyświeca jej hasło, które mówi samo za siebie „Jesteśmy dla dzieci”.

Szczęście dzieci jest jedną z najważniejszych wartości a uśmiech malucha wynagradza  wszystkie trudy związane z jego wychowaniem, zdrowiem i samopoczuciem.  Dlatego jeżeli rozliczysz PIT i przekaż 1,5% podatku dzieciom lub zwierzętom będącym w potrzebie, podarujesz im szczęście i radość.  Właśnie te – z pozoru małe rzeczy – będą najpiękniejszym prezentem dla innych. Starajmy się więc docierać z pomocą tam, gdzie jej najbardziej brakuje.

Pamiętajcie, że to my dorośli dajemy przykład naszym dzieciom jak wspierać i pomagać innym.

Źródło:

www. wioskisos.org

www.mikolaj.org.pl

www.polsat.pl

www.dioz.pl

www. wikipedia.pl

You may also like