Case Study Edukacja Opinie i Wywiady

Jak radzą sobie uczelnie i instytucje edukacyjne w czasie kryzysu?

Przed wprowadzeniem radykalnych ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, pod względem przychodów, branża edukacyjna w Polsce była dynamicznie rozwijającym się i atrakcyjnym obszarem biznesowym.

Powstawanie nowych instytucji, gigantyczna liczba kursów, wykładów branżowych i motywacyjnych, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Jak jest obecnie? Czy mimo zaistniałej sytuacji edukacja jest równie pożądana co jeszcze parę miesięcy temu?

Opowie o tym prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA Rektor prestiżowej uczelni Collegium Humanum w Warszawie.

Na uczelni na studiach podyplomowych, a w szczególności MBA, na którym Collegium Humanum wyrosło na lidera na rynku edukacyjnym, studiują osoby z całej Polski, często rozpoznawalni menedżerowie, biznesmeni, lekarze, a także politycy w szczególności z władz samorządowych.

Czy obecnie nauczanie zostało całkowicie wyłączone czy też prowadzone są zajęcia online?

Studia podyplomowe Executive MBA, MBA w Zarządzanie w ochronie zdrowia czy DBA- Doctor of Business Administration w Collegium Humanum, w których prowadzeniu jako uczelnia jesteśmy realnym liderem w kształceniu kadr menedżerskich w Polsce i cieszę się one niezwykłym zainteresowaniem oraz są bardzo wysoko oceniane przez absolwentów oraz rynek pracy. Od pracodawców otrzymujemy pozytywny feedback o jakości kształcenia w podnoszeniu kwalifikacji menedżerskich absolwentów naszych studiów. Nasi absolwenci po ukończeniu studiów uzyskują przewagę konkurencyjną na rynku pracy i bardzo szybko awansują.

Wprowadzony w Polsce oraz wielu krajach świata stan zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19 i wynikające z niego ograniczenia, a także zamknięcie uczelni to sytuacja kryzysowa. W Collegium Humanum- odpowiedzialnej społecznie uczelni, podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu procesu edukacji na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych, MBA i DBA w formie zajęć ONLINE, realizowanych jako wykłady LIVE, prezentacje oraz inne interaktywne formy korzystania z platform elearningowych.

Jak wyglądają takie zajęcia? Czy „przyjęły się” wśród studentów? W jaki sposób studenci otrzymują pożądaną wiedzę, przeprowadzane egzaminy?

Przede wszystkim skupiliśmy się na tym, aby utrzymać najwyższą jakość kształcenia oraz realizację przyjętego harmonogramu zajęć.

Po prawie 1,5 miesiąca zajęć dydaktycznych realizowanych ONLINE przyznaję, iż wzrosło zainteresowanie i swoiste zapotrzebowanie na wiedzę wśród naszych studentów.

Zajęcie są realizowane codziennie, a całe życie uczelniane przeniosło się Internetu i platform elearningowych. Korzystamy ze współczesnych rozwiązań, które umożliwiają bezpośredni kontakt pomiędzy studentami a wykładowcami. Zajęcie prowadzane są w Polsce, ale także w naszych Filiach zagranicznych np. w Pradze. Prowadzimy także, min. 2 razy w tygodniu webinaria w formie Debat ONLINE z ekspertami. Jeżeli sytuacja związana z zakazem gromadzenia się nie ulegnie zmianie będziemy także przeprowadzać egzaminy i zaliczenia w formie ONLINE.

Czy mimo kryzysu, kandydaci są zainteresowani edukacją, proces rekrutacyjny funkcjonuje właściwie?

Rekrutacja na studia jest przeprowadzana poprzez dedykowany dla niej system ONLINE, który pozwala po zapoznaniu się z ofertą Collegium Humanum na naszych stronach internetowych pozwala na szybkie zapisanie się na wybrane studia i załatwienie wymaganych formalności.

Obserwujemy zwiększone zainteresowanie studiami w Collegium Humanum niż w ubiegłym roku o tej porze.

Jakie kierunki cieszą się teraz największym zainteresowaniem i czy są to studia podyplomowe, MBA, DBA, czy bardziej są to studia licencjackie i magisterskie?

Collegium Humanum posiada uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunkach: Psychologia, Zarządzanie, Prawo, Pedagogika, Finanse i Rachunkowość, a także studia podyplomowe, MBA, DBA i LL.M. Wprowadzamy limity przyjęć na studia, aby zachować wysoką jakość kształcenia. Obecnie odnotowujemy znaczne zainteresowanie kandydatów na wszystkich kierunkach studiów.

Collegium Humanum to Uczelnia, która jako nieliczna wydaje świadectwa obowiązujące nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jak teraz będzie wyglądało wręczanie dyplomów? Czy również będą one międzynarodowe?

Wręczanie dyplomów, czyli uroczystość graduacji jest zawsze w Collegium Humanum obchodzona niezwykle dostojnie. Dbamy o podniosłość uroczystości, organizujemy je jak np. ostatnie z 10 lutego w Teatrze Roma. Absolwenci studiów są ubrani w togi oraz birety akademickie, goście rektorzy i przedstawiciele uczelni partnerskich występują w uroczystych strojach akademickich.

Na graduację zapraszamy przedstawicieli biznesu, mediów, władz państwowych oraz samorządowych, ale także profesjonalny chór i rodziny naszych absolwentów. Szczegółowe relacje możne obejrzeć na filmach umieszczonych na YouTube naszej uczelni oraz stronie www.humanum.pl. Mam nadzieję, że będzie możliwe zorganizowanie kolejnej tegorocznej uroczystości graduacji dla naszych absolwentów w takim samym podniosłym stylu.

Czy byliście przygotowani na przeniesienie aktywności edukacyjnych do online’u?

Collegium Humanum jest uczelnią nowoczesna i otwartą. Jedną z najwyższych wartości w naszej filozofii edukacyjnej jest budowanie networkingu pomiędzy studentami, wykładowcami oraz partnerami biznesowymi uczelni, który dokonuje się głównie poprzez bezpośredni osobisty kontakt. Staraliśmy się nie wykorzystywać kształcenia zdalnego tzw. ONLINE, aby budować więzi i relacje. Sytuacja kryzysowa spowodowała, że edukacja ONLINE stała się jedyną formą możliwej i bezpiecznej edukacji. Przeniesienie zajęć na platformy elearningowe nie była problem technicznym i organizacyjnym dla nas. Wymagała natomiast zmian w mentalności u wykładowców oraz słuchaczy.

Czy uczelnia przewiduje rozwój dalszych kierunków? Jakie są dalsze plany, czy zostały one zmienione ze względu na epidemię?

Konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię rozwoju Collegium Humanum. W Polsce rozwijamy nasze filie w Poznaniu oraz Rzeszowie oraz wymiarze międzynarodowym zagraniczne filie w Pradze, Bratysławie, Frydku Mistku. Jesteśmy jedyną europejską uczelnią, która otworzyła swoją filie w Uzbekistanie. Pracy i planów mamy dużo na szczęście epidemia ich nie zatrzymała. Serdecznie zapraszam do Collegium Humanum.

 

You may also like