Biznes Wiadomości

Nowe progi limitów dla aktywnych zawodowo emerytów

Ograniczenia dla aktywnych zawodowo seniorów dotyczy limitów kwotowych, które uległy zmianie od 1 grudnia 2020 r. Dorabianie do emerytury to powszechne rozwiązanie dla zdrowych, aktywnych osób, które chcą być czynne zawodowo, a wręcz w niektórych przypadkach nie mających wyjścia, ze względu na zbyt niską emeryturę.

Limit zarobkowy nie obowiązuje wszystkich

Kobiety, które ukończyły 60 lat oraz mężczyźni od 65 roku życia, mogą do emerytury dorabiać bez ograniczeń. Podobnie osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych oraz osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy wynikającej ze służby wojskowej, jak również osoby uprawnione do rent rodzinnych.

ZUS przypomina, że emeryci i renciści mogą i będą wciąż mogli dorabiać do swojego świadczenia bez ograniczeń.

Do osób pobierających emerytury należą seniorki i seniorzy, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, czyli kobiety przed 60 rokiem życia i mężczyźni przed 65 rokiem życia. Dodatkowe aktywności zarobkowe tzw. wcześniejszych emerytów są z góry ograniczone wyznaczonymi progami kwotowymi, które są aktualizowane co trzy miesiące przez ZUS.

Próg ten uzależniony jest od wysokości średniego wynagrodzenia.

Zmiany w limicie progu dochodowego obowiązują od 1 grudnia 2020 r.. Seniorzy, których dochód przekroczy 70% średniej pensji, ale nie więcej niż 130%, narażają się na obniżenie emerytury proporcjonalnie do dochodu.

Czyli jeśli senior zarobi więcej niż 3618, 30 zł, to ZUS pomniejszy jego emeryturę. Jeżeli seniorzy dorobią do świadczenia powyżej 130% średniej pensji, tzn. jeśli przekroczą próg 6718,70 zł, to ZUS zawiesi wypłatę świadczenia emerytalnego.

Obydwa te progi zostały powiększone o 100 i o prawie 200 zł, czyli jest to korzystne rozwiązanie dla seniorów, gdyż będą mogli zarobić więcej bez ryzyka utraty emerytury lub jej pomniejszenia.

Od 1 grudnia 2020 r. seniorzy mogą dorobić o 101 zł brutto więcej niż wcześniej, bez obaw o utratę świadczenia z ZUS.

You may also like