Biznes Wiadomości

UWAGA! Zmiany w zakresie podatku od nieruchomości i opłaty targowej w 2021 r.

Jak podaje Gov.pl 14 grudnia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadza ona zmiany w przepisach z zakresu podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej, które będą obowiązywały w 2021 r.

Jak informuje rządowy portal, zmiany dotyczą ustawy o COVID-19

Ustawa przedłuża możliwość stosowania przez gminy rozwiązań w zakresie podatku od nieruchomości, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu skutków jakie wywołał COVID-19 (art. 15p i art. 15q ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dalej: ustawa o COVID-19).

Na podstawie zmienionych przepisów rady gmin, w drodze uchwały, będą mogły:

  • – wprowadzać, za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz przedłużać terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r., nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

Dodatkowo od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa. Z tytułu niepobierania opłaty jednostkom samorządu terytorialnego przysługiwać będzie rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (art. 1 pkt 38 ustawy).

Czym jest opłata targowa?

Podatnicy, którzy handlują na targowiskach bądź bazarach, muszą liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty targowej. Opłata targowa pobierana jest bowiem od podmiotów, które dokonują sprzedaży na targowiskach.

You may also like