Biznes Wiadomości

Organizacje branżowe, międzybranżowe i organizacje producentów zaproszone do konsultacji projektu założeń Rocznego Programu Prac na 2022 r.

Jak podaje GOV.pl Organizacje branżowe, międzybranżowe i organizacje producentów, zostały zaproszone do konsultacji projektu założeń Rocznego Programu Prac na 2022 r.

Projekt Komisji Europejskiej

25 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt założeń Rocznego Programu Prac, w którym zaproponowała priorytety, a także orientacyjny podział budżetu na rok 2022 w odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych skierowanych na rynek wewnętrzny UE i rynek krajów trzecich. Komisja Europejska zakłada  wspófinansowanie programów promocyjnych na poziomie 176,4 mln EUR.

Uwagi lub komentarze do projektu Komisji Europejskiej, o którym mowa w załączonej prezentacji, należy kierować do 16 lipca br., na adres: aleksandra.bernaciak@minrol.gov.pl.

You may also like