Powstaje jeden z najpotężniejszych podmiotów energetycznych na rynku polskim, a nawet europejskim. PGE PAK Energia Jądrowa.

W ostatnich latach w Europie obserwujemy rosnące zainteresowanie energetyką jądrową. Wiele krajów, w tym Polska, zaczyna inwestować w ten sektor, aby zwiększyć niezależność energetyczną i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. W tym kontekście należy wspomnieć o powstaniu najpotężniejszej spółki energetycznej w Europie – PGE PAK Energia Jądrowa.

PGE PAK Energia Jądrowa to spółka powstała w wyniku połączenia dwóch największych polskich firm energetycznych – PGE Polska Grupa Energetyczna i PAK Krajowa Spółka Węglowa. Celem połączenia było stworzenie największej spółki energetycznej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także umocnienie pozycji Polski jako lidera w sektorze energetyki jądrowej.

Powstanie PGE PAK Energia Jądrowa było poprzedzone wieloma latami prac i analiz. Polska już od dłuższego czasu planowała budowę elektrowni jądrowej, która miała pomóc w zwiększeniu niezależności energetycznej kraju. Jednym z głównych argumentów za tym projektem była potrzeba zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i ochrony środowiska.

Jednym z najważniejszych projektów spółki jest budowa elektrowni jądrowej w Polsce i ma zostać uruchomiona w latach 2035-20236. Projekt ma na celu zapewnienie Polsce stabilnego źródła energii elektrycznej, które będzie bezpieczne dla środowiska i w dłuższej perspektywie będzie tańsze niż tradycyjne źródła energii.

PGE PAK Energia Jądrowa planuje również rozwój technologii jądrowych w Polsce. Spółka inwestuje w szkolenia i kształcenie specjalistów, którzy będą pracować przy budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej. Dodatkowo, PGE PAK Energia Jądrowa prowadzi prace nad rozwojem technologii reaktorów małych mocy, które mogą znaleźć zastosowanie w różnych sektorach, w tym w przemyśle chemicznym i medycznym.

Powstanie PGE PAK Energia Jądrowa to ważne wydarzenie nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy.

Spółka ta może stać się liderem w sektorze energetyki jądrowej w Europie Środkowo-Wschodniej i ma szansę przyczynić się do rozwoju tej branży na kontynencie. Jednocześnie, PGE PAK Energia Jądrowa musi spełnić szereg wymagań i wyzwań, do których obecnie zaczyna się już przygotowywać.

Jak podaje PAK

PGE PAK Energia Jądrowa S.A. to nazwa wspólnej spółki PGE Polskiej Grupy Energetycznej i ZE PAK, która będzie brała udział w realizacji budowy elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie w Wielkopolsce. Spółka powstaje w zaledwie 5 miesięcy od momentu podpisania 31.10.2022 r. w Seulu listu intencyjnego pomiędzy PGE, ZE PAK i koreańskim KHNP. PGE i ZE PAK będą posiadać po 50 proc. akcji w PGE PAK Energia Jądrowa, co pozwala zachować i zabezpieczyć interes Skarbu Państwa w tym projekcie.

PGE i ZE PAK podpisały 13 kwietnia 2023 r. statut spółki PGE PAK Energia Jądrowa S.A.

Celem i zadaniem spółki będzie udział w planowanej realizacji budowy elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie w Wielkopolsce. Elektrownia jest planowana jako wspólne przedsięwzięcie PGE PAK Energia Jądrowa S.A. oraz koreańskiego KHNP. Inwestycja będzie realizowana w oparciu o bezpieczną i sprawdzoną technologię reaktorów APR 1400.

Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz oceniono, że perspektywiczne jest posadowienie co najmniej 2 reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.

 

Dwa reaktory mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm około 22 TWh energii, czyli ok. 12 proc. dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce. Uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jest możliwe już w 2035 roku.

PGE PAK Energia Jądrowa ma za zadanie przygotować trzy elementy inwestycji: studium wykonalności, badania terenu, lokalizacji oraz ocenę oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej.

Foto: Foto: Materiały prasowe PGE, Unsplash

Źródło: ZE PAK

 

You may also like