Biznes Informacje Wiadomości

Rozpoczął się nabór do Programu Kibice Razem na lata 2022-24

Jak podaje serwis rządowy Gov.pl

Trwa nabór na realizatorów nowej edycji Programu Kibice Razem na lata 2022-2024. Projekt ma na celu poprawę organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców.

Planowany budżet na realizację Programu Kibice Razem 2022-2024 jest rekordowy i wyniesie łącznie 7,5 mln zł.

– Mam pełną świadomość, że poprawa stanu bezpieczeństwa imprez masowych wymaga współpracy i dialogu z kibicami. Dzięki realizowanemu od ponad dekady Programowi Kibice Razem możemy wspólnie pracować nad kształtowaniem postaw pozytywnego kibicowania. Projekt, którego planowany na lata 2022-2024 budżet będzie najwyższy w historii i wyniesie 7,5 mln zł, ma na celu aktywizację stowarzyszeń kibiców piłki nożnej w kierunku działań społecznych, zmianę nastawienia do środowisk kibicowskich oraz budowanie pozbawionej agresji i przemocy atmosfery na polskich stadionach. Wszystkim nam zależy, aby na meczach polskich drużyn panowała świetna atmosfera, a widzowie, niezależnie od wieku, czuli się na stadionach bezpiecznie – mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Program będzie składał się z następujących zadań:

  • Zadanie 1. Realizacja zadań koordynatora centralnego i koordynatorów lokalnych w Programie Kibice Razem.
  • Zadanie 2. Budowa pozytywnego wizerunku kibica piłkarskiego poprzez promocję Programu Kibice Razem na arenie regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Nabór na realizatorów zadań Programu:

W zakresie Zadania 1 dotacja ministerstwa przekazana zostanie koordynatorowi centralnemu.

W zakresie Zadania 2 dotacja zostanie przekazana podmiotowi odpowiedzialnemu za promocję programu.

Realizatorem obu zadań może być ten sam podmiot.

Termin składania wniosków dotyczących realizacji Zadania 1 lub Zadania 2: do 21.02.2022 r.

Program Kibice Razem

Program ma na celu wyeliminowanie nieporozumień i sytuacji konfliktowych w relacjach pomiędzy klubami sportowymi, kibicami oraz służbami i organami państwa, przeciwdziałanie aktom przemocy i dyskryminacji, zbudowanie struktur stabilnej i trwałej współpracy z kibicami, wspieranie ich działań na rzecz środowiska lokalnego oraz stworzenie kadr reprezentujących środowisko kibicowskie, które zdolne będą do prowadzenia partnerskiego dialogu z instytucjami i służbami państwa, klubami, związkami sportowymi, lokalnymi instytucjami naukowymi, oświatowymi, kulturalnymi oraz mediami.

Program Kibice Razem jest realizowany od 2010 roku.

Jest on najważniejszym i najdłużej funkcjonującym projektem współpracy organów państwa ze środowiskiem kibiców w Polsce. Program ma charakter partnerski i angażuje stowarzyszenia kibiców, kluby, związki sportowe oraz samorządy. W ramach Programu funkcjonuje 18 ośrodków lokalnych Programu skupiających kibiców piłkarskich w: Gdańsku, Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Legnicy, Tychach, Kielcach, Poznaniu, Zabrzu, Bełchatowie, Białymstoku, Chorzowie, Lublinie, Mielcu, Nowym Sączu, Opolu, Stalowej Woli i Szczecinie.

Nad realizacją programu czuwa wyłoniony w konkursie koordynator centralny, który otrzymuję dotację z budżetu państwa i rozdysponowuje ją pomiędzy lokalne ośrodki. Poszczególne ośrodki są współfinansowane również m.in. ze środków samorządów lokalnych. Otwarcie lokalnych ośrodków dla kibiców w 18 miastach w Polsce pozwoliło na realizację wielu cennych inicjatyw, zmierzających nie tylko do wspierania ulubionego klubu ekspresyjnym dopingiem, lecz także szeroko zakrojonej działalności społecznej poza stadionem. Realizacji doczekały się innowacyjne i wartościowe projekty w skali lokalnej i ogólnopolskiej. Współpraca ze środowiskiem kibiców pozwoliła na przełamanie stereotypów w relacjach pomiędzy organami centralnymi, samorządowymi i środowiskiem postrzeganym dotychczas jako „trudne” czy wręcz patologiczne w wielu miejscach w Polsce. Program stał się też skutecznym narzędziem integracji osób z niepełnosprawnościami przez sport.

Więcej informacji w naszym Biuletynie Informacji Publicznej: TU

You may also like