Miesiąc: listopad 2020

W Polsce trzy czwarte energii elektrycznej produkowanej jest z węgla. Przemysł wydobywczy węgla zatrudnia około 100 tysięcy ludzi, zrzeszonych w związkach zawodowych, silnie aktywnych politycznie. Polska…

Read More