Biznes Polityka Wiadomości

Podwyżka płacy minimalnej. Nowe rozporządzenie.

Z początkiem września Rada Ministrów podjęła wiążącą decyzję, co do wysokości minimalnego wynagrodzenia, wchodzącą w życie w styczniu 2021 r. 15 września 2020 r. na posiedzeniu Rady Ministrów zatwierdzono projekt rozporządzenia, którego główną treść stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2021 roku.

2.800 zł – płaca minimalna i 18,30 zł – minimalna stawka godzinowa

Wynagrodzenie za pracę minimalną od przyszłego roku wyniesie 2,8 tys. zł. Jest to wzrost o 200 zł w stosunku do obecnie obowiązującego, najniższego wynagrodzenia a porównując z 2015 rokiem, przyszłoroczna płaca minimalna będzie wyższa o 1050 zł.

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 7,7 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r.

W 2021 r. natomiast, minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Mniej więcej 1,7 mln osób w Polsce otrzymuje aktualnie obowiązujące najniższe wynagrodzenie.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów, aktualnie wynosi 17 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, w 2021 r. minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł. Wysokość różnych świadczeń jak premie, bonusy, kary za wykroczenia będzie ustalana właśnie od wysokości owego najniższego wynagrodzenia, czyli wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2021 r.

Zwiększenie kwot wypłacanych rent i emerytur

Dodatkowo – zgodnie z propozycją rządu – zamrożone zostaną płace w budżetówce, a wskaźnik waloryzacji emerytur od 1 marca 2021 roku wyniesie 103,84 proc.

Emerytury i renty waloryzowane są corocznie a ich wysokość rośnie wraz z 1 marca każdego roku.  Waloryzacja ma na celu zachowanie wartości wypłacanych świadczeń na tym samym poziomie przy uwzględnieniu inflacji.

Przy ustalaniu wskaźnika waloryzacji bierze się pod uwagę tzw. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w poprzednim roku i zwiększa się go o minimum 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

W 2021 r. wskaźnik waloryzacji wyniesie minimum ustawowe, a więc 103,84%. Jest to 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r..

Ustanowienie wskaźnika waloryzacji na poziomie 103,84% w praktyce oznacza tyle, co zwiększenie kwot wypłacanych emerytur i rent o 3,84%. Aby sprawdzić, ile wyniesie emerytura od 1 marca 2021 r., należy więc pomnożyć ją przez wskaźnik waloryzacji.

You may also like